top of page

Tema: Forstå Algoritmer

Mål med Temaet

Forståelse af databehandling

Undervisningen søger at give eleverne en grundlæggende forståelse af, hvordan data indsamles, behandles og præsenteres af algoritmer på digitale platforme. Dette omfatter indsigt i koncepter som dataindsamling, machine learning og rankingsystemer, så eleverne kan opnå en kritisk forståelse af den digitale verden omkring dem.

Analyse af bias og påvirkning

Lektionen fokuserer på at lære eleverne at identificere potentielle bias og uhensigtsmæssige påvirkninger i algoritmernes resultater. Eleverne vil blive trænet i at analysere, hvordan algoritmer kan videregive og forstærke skævheder baseret på de data, de er trænet på, og hvordan dette kan påvirke menneskers opfattelse og handlinger online.

Eget ansvar

Undervisningen sigter mod at opbygge en ansvarsbevidsthed hos eleverne om brugen af algoritmebaserede systemer. De vil blive oplyst om etiske overvejelser som privatlivsbeskyttelse, retfærdighed og ansvarlighed, så de kan bidrage til en mere ansvarlig udvikling og brug af disse teknologier i fremtiden.

1. Hvad er algoritmer

Klasseundervisning med henblik på at forstå begrebet. Undervisningen har indbygget spørgsmål, samt en øvelse.

  Forstå algoritmers inflydelse

  Hvilke situationer kan opstå
  Hvorfor er algoritmer vigtige
  Aktivitet: Praktisk algoritme forsøg

2. Algoritmer påvirker din verden

Et syn på hvordan algoritmer påvirker elevernes forståelse af verden. Lektionen påviser hvordan vi på sociale medier oplever det vi selv beder om.

  Algoritmer driver "engagement"

  Hvornår er algoritmer relevante
  Aktivitet: Billedmatching
  Algoritmer og polarisering

3. Kan algoritmer være farlige?

Giv eleverne indsigt i hvornår algoritmer kan være farlige både physisk og mentalt på et personligt plan, men også for samfundet.

  Hvordan gennemskuer jeg algoritmer

  Hvad kan jeg gøre for at sikre mig
  Hvorfor er denne indsigt vigtig
  Aktivitet: Diskution om algoritmer

4. Hvorfor elsker SoMe algoritmer

Indholdet på sociale medier bliver skabt af mennesker, der træffer valg. Disse valg omhandler, blandt andet hvad der skal inkluderes og udelukkes.

  Forstå sociale mediers agenda

  Hvorfor er agoritmer vigtige for Sociale medier
  Hvordan færdes jeg bedst blandt algoritmerne
  Aktivitet: Godt råd til ro i sindet

Feedback på modulet

Har du forslag eller kommentarer til denne lektionsplan, så vil vi meget gerne høre mere.

Mange tak for din feeedback!

bottom of page