top of page

API teknologi: sårbarheder og muligheder

API'er (Application Programming Interfaces) er blevet hjertet i moderne software- og applikationsudvikling. De muliggør kommunikation og dataudveksling mellem forskellige systemer og applikationer. Mens API'er har revolutioneret måden, hvorpå teknologier interagerer, har de også skabt en betydelig sikkerhedsudfordring.


API, IT-sikkerhed, Dansk Innovation, Applikationsdesign

API'er udgør et massivt problem, og selvom vi erkender problemets omfang, er det svært at afgøre, hvor massivt det faktisk er. API'er har åbnet døren for en bred vifte af muligheder inden for applikationsintegration, hurtig udvikling og datadeling. Virksomheder bruger API'er til at give tredjepartstjenester adgang til deres systemer og data, hvilket muliggør innovation og udvidelse af forretningsmuligheder. Desværre udnytter cyberkriminelle også denne tilgængelighed og udgør en trussel mod sikkerheden i API-baserede applikationer.


Der er flere faktorer, der bidrager til sikkerhedsrisiciene ved API'er. Først og fremmest er den øgede anvendelse af API'er og væksten i antallet af API-baserede applikationer. Jo flere API'er der er i brug, desto større er overfladen for potentielle angreb. Desuden er der ofte en mangel på tilstrækkelig sikkerhedsbevidsthed og viden om API-sikkerhed blandt udviklere og organisationer. Dette kan resultere i fejlkonfigurationer, sårbarheder og udnyttelse af API'er af ondsindede aktører.


En udfordring ved API-sikkerhed er også manglen på standarder og retningslinjer. Der findes forskellige API-protokoller og frameworks, og der er ingen universelt accepteret tilgang til API-sikkerhed. Dette gør det vanskeligt at etablere ensartede sikkerhedspraksis og beskyttelsesmekanismer på tværs af forskellige API-implementeringer. Det fører til en situation, hvor sårbarheder kan eksistere på grund af unikke implementeringer eller manglende opdatering af sikkerhedsforanstaltninger.

API'er bruges ofte til at give tredjepartsudviklere adgang til systemer og data, er det vanskeligt at følge med i, hvem der har adgang og hvordan de bruger API'erne. Dette kan skabe en potentiel risiko for misbrug og uautoriseret adgang til følsomme oplysninger.


Holistisk tilgang til API teknologi


For at tackle API-sikkerhedsproblemet er der behov for en holistisk og integreret tilgang. Først og fremmester det vigtigt at øge bevidstheden om API-sikkerhed og implementere robuste sikkerhedspraksis blandt udviklere, virksomheder og tredjepartsleverandører. Dette kan opnås gennem træning, uddannelse og ved at gøre API-sikkerhed til en prioritet i udviklingsprocessen. Sikkerhedsfunktioner som autentifikation, autorisation og datatransmissionskryptering bør implementeres korrekt for at minimere risikoen for uautoriseret adgang eller datalækage.


En standardisering af API-sikkerhedsrammer og bedste praksis er også afgørende. Dette kan hjælpe med at etablere en fælles forståelse og en ensartet tilgang til API-sikkerhed på tværs af industrien. Organisationer og udviklere bør følge anbefalede sikkerhedsstandarder som OWASP API Security Top 10 eller NIST API Security Guidelines for at sikre, at deres API'er er beskyttet mod kendte angreb og sårbarheder.


Desuden er det vigtigt at have en omfattende API-overvågnings- og logningsstrategi på plads. Dette indebærer løbende overvågning af API-trafik, registrering af adgangsforsøg og identifikation af unormal adfærd eller angrebsforsøg. Ved at analysere logfiler og API-hændelser kan man identificere potentielle sikkerhedsproblemer og træffe foranstaltninger til at håndtere dem i realtid.


En anden vigtig foranstaltning er at etablere en streng tredjepartsadgangskontrol. Når tredjepartsudviklere får adgang til API'er, bør der være en klar godkendelsesproces, hvor deres identitet og formål med adgangen bliver verificeret. Implementering af begrænsninger og rettigheder for tredjepartsadgang kan også reducere risikoen for misbrug og uautoriseret brug af API'er. Endelig er det afgørende at have en responsplan for sikkerhedshændelser ved API'er. Dette indebærer at identificere og forberede sig på forskellige scenarier, herunder kompromittering af API'er, datatab eller angreb mod API-infrastrukturen. Ved at have klare procedurer for at håndtere sikkerhedshændelser kan virksomheder hurtigt reagere, inddæmme skaderne og genoprette normal drift.


API-sikkerhed er en kontinuerlig proces, der kræver opmærksomhed og dedikation fra alle involverede parter. Ved at forstå omfanget af API-sikkerhedsproblemet og træffe passende foranstaltninger kan virksomheder minimere risikoen for angreb, datatab og sikkerhedsbrud. Det er afgørende at prioritere API-sikkerhed på linje med andre sikkerhedsaspekter af IT-infrastrukturen for at beskytte data, bevare troværdighed og undgå potentielle økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser.


En løbende revision og evaluering af API-sikkerhed bør være en integreret del af virksomhedens overordnede sikkerhedsstrategi. Det omfatter regelmæssig sårbarhedsscanning og penetrationstest af API'er for at identificere eventuelle sårbarheder eller sikkerhedsmæssige svagheder. Desuden bør der etableres en proces til at håndtere API-opdateringer og patches for at sikre, at API'erne er beskyttet mod kendte sårbarheder og trusler.


Et effektivt API-managementværktøj kan også være en stor fordel for at sikre API-sikkerhed. Disse værktøjer giver mulighed for at styre adgang, autentifikation og autorisation af API'er samt overvåge trafik og identificere unormal adfærd. Ved at implementere et sådant værktøj kan virksomheder bedre administrere og beskytte deres API'er mod potentielle trusler.

API træning og uddannelse


En indsats for at øge bevidstheden om API-sikkerhed på tværs af organisationen er også vigtig. Dette omfatter ikke kun udviklere, men også beslutningstagere og interessenter. Gennem træning og uddannelse kan medarbejdere lære at genkende og reagere på sikkerhedstrusler, der påvirker API'er. Dette vil bidrage til at opbygge en kultur med sikkerhedsbevidsthed og ansvarlighed.


"Without visibilty in to the API Ecosystem at a company, you can bet that money is being wasted on redundant API's happens every day. That redundancy comes at a cost. Inefficiency isnt free" Richard Bird, CSO, Traceable

Samlet set er det afgørende at anerkende API-sikkerhed som en central del af den overordnede IT-sikkerhed. Ved at investere i API-sikkerhed og træffe passende foranstaltninger kan virksomheder minimere risikoen for sikkerhedsbrud, datatab og omdømmeskader. En helhedsorienteret tilgang, der omfatter opdaterede sikkerhedspraksis, bevidsthedsfremmende aktiviteter og effektive API-managementværktøjer, vil være afgørende for at sikre en stærk API-sikkerhed og beskytte organisationens digitale aktiviteter i dagens komplekse og truende cyberlandskab.


API first


Konceptet "API-first" stammer fra den tekniske verden og henviser til en tilgang til softwareudvikling, der fokuserer på at designe og implementere applikationsgrænseflader (API'er) først. Dette indebærer at opbygge softwareløsninger, der er fleksible og kan bruges på forskellige platforme, såsom computere, smartphones og tablets.

API, IT-sikkerhed, Dansk Innovation, Applikationsdesign

API first, omfatter også at imødekomme forskellige behov hos forskellige afdelinger, medarbejdere og kunder.

Essensen af API-first er at opnå fleksibilitet og sikre "A Single Source of Truth" (en enkelt kilde til sandheden). Ved at fokusere på API-design og -udvikling kan virksomheder skabe en central kilde til data, som alle afdelinger kan trække oplysninger fra. Et eksempel på dette er en delt kundedatabase, der bruges af flere afdelinger. Ved at have en central kildedatabase skabes der en "single source of truth", hvor ledelsen og medarbejderne kan respektere og stole på dataen.


Implementeringen af API-first konceptet kan være kompleks, men det kan være en vigtig del af en digital transformation. Når virksomheder ønsker at transformere deres organisation digitalt, er det vigtigt at starte småt og skalere gradvist op. Ved at tænke API-udvikling ind i processen og sikre en "single source of truth" for afdelingerne, kan virksomheder opnå øget indtjening og kunde-/medarbejdertilfredshed.


Respekt og tillid til dataen er afgørende for at opbygge et digitalt mindset, der kan drive virksomhedens digitale transformation. Ved at implementere API-first tilgangen og opnå en "single source of truth" kan virksomheder begynde at udvikle en kultur, hvor data bliver respekteret og brugt som grundlag for informerede beslutninger. Dette er et vigtigt skridt i retning af at skabe en organisation, der er rustet til at omfavne og udnytte de muligheder, der følger af digitaliseringen.


API teknologi i Danmark


Danmark er godt med, når det kommer til API teknologi, og flere fremstående danske virksomheder, der er på forkant med udvikling af stadig mere og mere kompleks API teknologi:


Trifork: Er en dansk softwarevirksomhed, der er kendt for sin ekspertise inden for softwareudvikling og digital innovation. De tilbyder løsninger inden for API-udvikling og har en lang historie med at arbejde med avancerede teknologier og komplekse projekter.


Danske Bank: En af de største finansielle institutioner i Danmark og har en betydelig tilstedeværelse inden for digital banking. Som en innovativ bank har de udviklet API'er, der giver tredjepartsudviklere mulighed for at integrere deres tjenester og data i bankens platforme.


Siteimprove: Er en førende global leverandør af digital performance management-software. Deres platform giver virksomheder mulighed for at forbedre deres websteder og digitale kanaler gennem API'er, der giver adgang til en bred vifte af funktioner og dataanalyseredskaber.


Lunar: Dansk fintech-virksomhed, der tilbyder digitale banktjenester og en mobilbaseret bankapp. De har udviklet API'er, der muliggør integrering med tredjepartstjenester og giver brugerne mulighed for at få adgang til forskellige finansielle værktøjer og tjenester.


Trustpilot: Er en anerkendt forbrugeranmeldelsesplatform, der giver virksomheder mulighed for at indsamle og administrere kundeanmeldelser. Deres API'er giver integration med virksomhedernes egne platforme og systemer og muliggør effektiv håndtering af anmeldelser og feedback.


3scale (nu en del af Red Hat): Er en platform til API-management, der giver virksomheder mulighed for at oprette, administrere og overvåge API'er. Deres API-teknologi som en service tilbyder en omfattende løsning til API-lifecycle management og sikkerhed.


Spiir: Er en dansk fintech-virksomhed, der tilbyder en API-platform til personlig økonomistyring. Deres teknologi som en service giver udviklere mulighed for at integrere økonomiske data og funktioner i deres applikationer, herunder adgang til kontobalancer, transaktioner og budgettering.


Planday: Er en cloud-baseret personaleplanlægningsplatform, der tilbyder API'er til integration med andre HR- og personalesystemer. Deres API-teknologi som en service muliggør enkel og effektiv udveksling af data mellem forskellige systemer og automatisering af personaleplanlægningsprocessen.


Be My Eyes: Er en socialt orienteret app, der forbinder blinde og svagtseende brugere med frivillige seende brugere via en live videoopkaldsfunktion. Deres API-teknologi som en service giver udviklere mulighed for at integrere videoopkaldsfunktionen i deres egne applikationer og tilbyde inkluderende tjenester.


Templafy: Er en platform til brand- og dokumentstyring, der hjælper virksomheder med at sikre konsistens i deres visuelle identitet og dokumenter. Deres API-teknologi som en service muliggør integration med andre forretningsapplikationer og effektiv styring af dokumentproduktion og brandkonsistens.Comments


bottom of page