top of page

Begår du en af disse 8 fejl når det kommer til cloud-sikkerhed?

Med stigningen i cloud-adoption er virksomheder blevet mere og mere opmærksomme på behovet for robust cloud-sikkerhed. Men mange virksomheder bliver stadig ofre for almindelige fejl, der gør dem sårbare over for cybertrusler.


Cloud-ressourcer, IAM, Cloud-sikkerhed, Multi-Factor Authentication, MFA, 2FA, Cuberangreb, IT-sikkerhed

Både eksterne angribere og interne udfordringer udgør betydelige risici for skymiljøer. For at minimere disse risici og optimere deres cloud-sikkerhedsrejse, skal virksomheder være opmærksomme på at undgå følgende otte almindelige faldgruber.


Fejlkonfigurerede cloud-ressourcer


Kompleksiteten af ​​moderne cloud-infrastrukturer gør dem til et attraktivt mål for cyberkriminelle, der søger at udnytte sårbarheder. En vigtig fejl under cloud-adoption er at efterlade ressourcer, såsom lagerbøtter eller databaser, offentligt tilgængelige uden ordentlig sikkerhedskontrol. Fejlkonfigurationer i sikkerhedsindstillinger kan udsætte følsomme data for det offentlige internet, hvilket giver angribere et indgangspunkt. For at mindske denne risiko skal virksomheder regelmæssigt gennemgå og konfigurere cloud-ressourcer i overensstemmelse med industristandarder, anvende identitets- og adgangsstyring (IAM) og bruge automatiserede konfigurationsværktøjer til konsekvens og fejlreduktion.


Manglende sikkerhed for adgangsnøgler


Lagring af hemmeligheder, såsom adgangsnøgler, i almindelig tekst eller hårdkodet i kode er en udbredt faldgrube i skyen. Angribere kan nemt få adgang til sådanne oplysninger og få uautoriseret adgang til cloud-ressourcer. Implementering af et sikkert hemmelighedsstyringssystem, afstå fra at gemme hemmeligheder i almindelig tekst, begrænsning af adgangen til kun nødvendige brugere og regelmæssigt roterende hemmeligheder er afgørende bedste praksis for at administrere hemmeligheder effektivt.


Bruger ikke Multi-Factor Authentication (MFA)


Mangel på Multi-Factor Authentication (MFA) udsætter cloud-ressourcer for betydelige risici, da angribere kan få uautoriseret adgang ved at kompromittere en brugers adgangskode. Aktivering af MFA giver et ekstra lag af verifikation, hvilket gør det sværere for angribere at kontrollere brugerkonti og få adgang til følsomme ressourcer. Implementering af MFA for alle brugerkonti, brug af betroede MFA-løsninger, undervisning af brugere i MFA, overvågning af MFA-brug og regelmæssig opdatering af MFA-politikker er væsentlige skridt til at styrke cloud-sikkerheden.


Mangel på korrekt adgangskontrol


Cloud-ressourcer kræver en klar og veldefineret adgangskontrolpolitik for at forhindre uautoriseret adgang og databrud. Virksomheder skal identificere og klassificere ressourcer, definere adgangskontrolmål baseret på sikkerhedskrav, udføre brugeradgangsaudit og implementere IAM til granulær kontrol over ressourceadgang.


Sikkerhedskopierer ikke data


Ikke at have en backup-strategi efterlader virksomheder sårbare over for datatab i tilfælde af cyberangreb eller systemfejl. En pålidelig backup-løsning, regelmæssig test af sikkerhedskopier og kryptering af backup-data er væsentlige fremgangsmåder for at sikre datakontinuitet og sikkerhed.


Forsømmer at lappe og opdatere systemer


Forældede systemer med kendte sårbarheder er attraktive mål for cyberkriminelle. Organisationer skal tage en risikobaseret tilgang til patch-styring, etablere en basislinjeopgørelse og kategorisere og prioritere patches baseret på risikoniveauer for at opretholde et sikkert cloudmiljø.


Mangel på kontinuerlig overvågning for usædvanlig aktivitet


Kontinuerlig overvågning er afgørende for at opdage og reagere på potentielle sikkerhedshændelser omgående. Implementering af udvidet detektion og respons (XDR), overvågning af logfiler og hændelser, opsætning af advarsler, udnyttelse af AI og ML og opbygning af et modent trusselsdetektionsprogram hjælper med at identificere og afbøde lurende cybertrusler.


Kan ikke kryptere følsomme forretningsdata


Ukrypterede data i transit eller lagring udsætter virksomheder for databrud og manglende overholdelse. Implementering af kryptering i transit, serversidekryptering, klientsidekryptering, databaseniveaukryptering og applikationsniveaukryptering sikrer datafortrolighed, integritet og compliance.


Opfordring


At undgå disse otte almindelige cloud-sikkerhedsfejl kan forbedre en virksomheds cloud-risikoprofil markant. Ved at optimere cloud-sikkerhedsstrategier og være på vagt over for nye trusler, kan virksomheder sikre et mere sikkert og modstandsdygtigt cloudmiljø. Kontinuerlige bestræbelser på at forbedre cloud-sikkerhedspraksis vil beskytte følsomme data, bevare kundernes tillid og beskytte organisationens omdømme.

Comentarios


bottom of page