top of page

Binance i problemer i Belgien og Holland

Opdateret: 12. okt. 2023

Belgiens finansielle vagthund, Financial Services and Markets Authority (FSMA), har truffet foranstaltninger mod cryptocurrency-børsen Binance og beordret den til at stoppe sine tjenester til lokale kunder. Ifølge FSMA er Binance blevet anklaget for at overtræde loven ved at tilbyde og levere exchange og wallet tjenester i Belgien til kunder fra lande uden for EU’s økonomiske samarbejdsområde.


Binance, EU, Belgien, Holland, Crypto Exchange, Kryptovaluta, Kryptobørs, Blockchain, Regulationer, Krypto lovgivning

I en officiel meddelelse udstedt i fredags udtalte FSMA, at Binance’s handlinger går imod det fastsatte forbud. Som følge heraf har tilsynsmyndigheden krævet et øjeblikkeligt standsning af alle sådanne tjenester leveret af Binance i Belgien.


Denne seneste udvikling bidrager til de voksende regulatoriske udfordringer, som Binance står over for. Binance er i øjeblikket involveret i en juridisk kamp med U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) om påstande om overtrædelse af værdipapirlovgivningen. Derudover har franske myndigheder for nylig indledt en undersøgelse af Binance. Desuden har Binance allerede trukket sig fra markeder inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder Holland og Cypern, på grund af regulatoriske bekymringer.


Som reaktion på FSMA's ordre udtrykte en talsmand fra Binance skuffelse og nævnte igangværende drøftelser med tilsynsmyndigheden. Talsmanden udtalte, at de omhyggeligt gennemgår detaljerne i meddelelsen og vil fortsætte med at samarbejde med regulatorer i Belgien og andre jurisdiktioner for at sikre overholdelse af deres forpligtelser.


Holland giver også Binance regulatorisk hovedpine


Krypto-børsen Binance meddelte d.16.Juni at den forlader Holland, efter at virksomhedens ansøgning om registrering under det hollandske kryptoautorisation blev afvist.


Binance henviste til sig selv som en udbyder af virtuelle aktiver og meddelte fredag, at de ikke længere kunne betjene hollandske kunder, "da vi ikke har kunnet registrere os som en VASP hos den hollandske tilsynsmyndighed."


Virksomheden gav ingen grund til, hvorfor den ikke kunne få en licens fra reguleringsmyndighederne.


Der vil ikke blive accepteret nye brugere på Binance-platformen. Fra den 17. juli vil Binance ophøre med at tillade brugere at købe tokens, handle eller foretage indskud, selvom funktionen for udbetaling stadig er aktiv.


Binance anbefalede, at brugerne trækker deres aktiver tilbage fra deres konti.


Den hollandske centralbank, som er ansvarlig for at godkende nye udbydere af virtuelle aktiver, var ikke umiddelbart tilgængelig for kommentar.


Under det nuværende reguleringsregime kan Binance kun få tilladelse til at operere i et EU-land ved at registrere sig under dets regler om forebyggelse af hvidvaskning af penge.


Binance har stadig fodfæste i EU


Indtil videre har virksomheden fået sådanne godkendelser i Frankrig, Italien, Spanien, Polen, Sverige og Litauen. Dette vil ændre sig, når EU godkender sin forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCA).


Binance, EU, Belgien, Holland, Crypto Exchange, Kryptovaluta, Kryptobørs, Blockchain, Regulationer, Krypto lovgivning


MiCA sigter mod at harmonisere kryptoregulering på tværs af EU og forhindre dårlige aktører i at skade forbrugerne, især efter den chokerende konkurs for FTX i november.


Når MiCA træder i kraft, vil kryptovirksomheder med registrering i et EU-land kunne bruge det til at tilbyde deres tjenester i andre medlemslande.


Binance sagde, at de stadig "arbejder konstruktivt sammen med reguleringsmyndigheder over hele verden og fokuserer desuden på at gøre vores forretning klar til at være fuldt ud MiCA-kompatibel.


"Selvom Binance er skuffet over, at dette er blevet nødvendigt, vil de fortsætte med at samarbejde produktivt og transparent med hollandske reguleringsmyndigheder"

Binance er fortsat opsat på at overkomme de europæiske regulationer, og siger endvidere at "Eksisterende hollandske brugere modtager en e-mail med omfattende information om, hvad dette betyder for deres konti og eventuelle aktiver, de i øjeblikket har på Binance-platformen, samt eventuelle skridt, de skal tage," fortalte en talsperson fra Binance til CNBC.


Den seneste nedtur for kryptogiganten følger efter en tumultagtig periode for den bredere kryptobranche. Sidste uge sagsøgte den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) Binance og CEO Changpeng Zhao ogbeskyldte dem for ulovligt at tilbyde og sælge værdipapirer uden registrering samt blande investorernes midler med deres egne.


Denne seneste udfordring for den store kryptovirksomhed kommer efter nogle turbulente måneder for den bredere kryptobranche, hvor Binance ikke er alene. Den enorme amerikanske exchange Coinbase er også i amerikanske SEC's søgelys og er lige frikendt i en rettsag, men det står stadig uvist i forhold til deres anden retssag.


Binance har været i mediernes søgelys, og virksomheden har været i juridiske kampe med forskellige reguleringsmyndigheder over hele verden. Afvisningen af Binance's ansøgning om registrering i Nederlandene er en betydelig tilbageslag for virksomheden, da det begrænser dens muligheder for at betjene kunder i dette marked.


Binance har dog til hensigt at fortsætte sin dialog med reguleringsmyndighederne og arbejde hen imod overholdelse af forskrifterne. Virksomheden har tidligere sikret godkendelse i flere europæiske lande, og den er fokuseret på at opnå fuld overensstemmelse med de kommende MiCA-regler, der sigter mod at skabe mere harmoniserede og beskyttede rammer for kryptobranchen i EU.


"Jeg er meget glad for, at vi holder vores løfte om at regulere kryptoaktivsektoren. De seneste begivenheder har vist et presserende behov for regler, som giver europæere, der investerer i disse aktiver, en bedre beskyttelse, og som forhindrer, at kryptoindustrien misbruges til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme" Elisabeth Svantesson, Sveriges finansminister

Det er vigtigt at bemærke, at Binance brugere i Nederlandene vil modtage detaljerede oplysninger om, hvordan de skal håndtere deres konti og aktiver på platformen i lyset af denne udvikling. Binance forsikrer offentligheden om, at de vil fortsætte med at samarbejde med myndighederne og arbejde for at imødekomme de nødvendige reguleringskrav.


Man kan altså se på disse seneste tiltag fra EU og fra prominente EU politikere at vi er langt fra en mainstream accept af kryptovaluta, samt de virksomheder, så som Binance, der leverer de tjenester som branchen har brug for. Tiden vil vise om der er villighed til at nå et kompromis som ikke kvæler branchen.


Da kryptomarkedet fortsat udvikler sig, er det forventeligt, at der vil være en stigning i reguleringsinitiativer og tilsyn for at beskytte forbrugere og forhindre ulovlig aktivitet. Binance og andre kryptovirksomheder vil blive nødt til at tilpasse sig disse ændringer og opfylde de nødvendige krav for at opretholde et troværdigt og reguleret forretningsmiljø.
Comments


bottom of page