top of page

Brug af Google Analytics kræver ikke kun lovlige overførsler til USA

En række medier har taget Datatilsynet til indtægt for, at det nu skulle være lovligt at bruge Google Analytics. Dét har tilsynet ikke forholdt sig til - men understreger, at der ud over tredjelandsoverførsler er en lang række krav i GDPR, man skal forholde sig til.

Flere medier har i den seneste tid skrevet, at Google Analytics ifølge Datatilsynet er blevet lovligt igen. Årsagen skulle være, at der er blevet indgået en aftale mellem EU-Kommissionen og USA om overførsel af personoplysninger fra EU til USA (læs evt. mere om den her). Datatilsynet har dog ikke taget stilling til, om Google Analytics er lovligt. Generelt understreger vi, at der med den nye aftale nu er mulighed for overførsel af personoplysninger til USA under visse omstændigheder, men at man – inden man når dertil – skal leve op til en lang række grundlæggende krav i GDPR i forhold til blandt andet hjemmel, databehandlerkonstruktion og aftale, evt. fælles dataansvar, opfyldelse af de registrerede rettigheder og meget andet. Det gælder også en eventuel brug af Google Analytics - også selvom overførsel af personoplysninger til USA isoleret set – igen – kan ske lovligt. Datatilsynet opfordrer til, at man genlæser tilsynets vejledning om cloud - særligt de afsnit, der vedrører ”Kend dine services” og ”Kend din leverandør” - og noterer sig de forhold, tilsynet vil kræve dokumenteret ved brug af en given service.

I den kommende tid vil Datatilsynet opdatere vejledende tekster om bl.a. cloud, tredjelandsoverførsler og Google Analytics i lyset af aftalen mellem EU og USA.


Comments


bottom of page