top of page

Danmark skal være førende: Nye anbefalinger til kunstig intelligens er klar

Opdateret: 12. okt. 2023

Regeringens digitaliseringsråd har offentliggjort en omfattende rapport med konkrete råd til håndtering af kunstig intelligens i Danmark.


Digitaliseringsrådet, Danmark, AI, Kunstig Intelligens, Machine Learning, Investering, Teknologi, IT


Danmark befinder sig i en tid, hvor kunstig intelligens vokser eksplosivt og udvikler sig med hidtil uset tempo. For at udnytte mulighederne og positionere os som en førende digital nation er det afgørende at etablere klare rammer og retningslinjer for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra regeringens digitaliseringsråd, som netop har præsenteret sin vision for, hvordan Danmark skal udvikle og anvende kunstig intelligens.


Visionen fremhæver en række strategiske mål og anbefalinger, der sigter mod at fremme brugen af kunstig intelligens og styrke vores nationale position på dette område.


Digitaliseringsrådet


Digitaliseringsrådet blev etableret den 20. september 2022 med det formål at følge implementeringen af regeringens digitaliseringsstrategi samt rådgive om den videre digitalisering af Danmark. Rådet ledes af en forperson og består af 10 medlemmer fra den offentlige sektor, erhvervslivet, forskningsverdenen og arbejdsmarkedets parter.


I rådets dokument betones det, at Danmark bør være blandt de førende nationer, når det kommer til udvikling og anvendelse af de positive muligheder, som kunstig intelligens kan skabe. Samtidig skal der skabes rammer, der beskytter samfundet mod de trusler, som kunstig intelligens kan medføre.


"Der er rig mulighed for, at vi allerede nu sætter retning for en progressiv, sikker og ansvarlig udvikling inden for både nuværende og kommende juridiske rammer" Digitaliseringsrådet

Rådsmedlem Kasper Klynge, der er vicepolitisk direktør for Dansk Erhverv, udtaler, at Danmark kan vise vejen frem, hvor man både ser optimistisk på forbedringer af sundhedsvæsenet gennem AI, men samtidig er opmærksom på de risici, der kan følge med, og som skal håndteres af både erhvervslivet og politiske beslutningstagere.


Ifølge digitaliseringsrådet er der ingen uoverstigelige modsætninger mellem en ambitiøs tilgang til kunstig intelligens og beskyttelsen af demokratiske værdier samt datasikkerhed.


Digitaliseringsrådet, Danmark, AI, Kunstig Intelligens, Machine Learning, Investering, Teknologi, IT

Visionen skal være det første skridt på vejen mod en klar national retning for udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens. Samtidig skal den fungere som inspiration for digitaliserings- og ligestillingsministerens videre arbejde med dagsordenen. Dette indebærer, at regeringen aktivt bør tage stilling til den nationale udvikling og brug af kunstig intelligens og ikke afvente implementeringen af ny EU-lovgivning.


Digitaliseringsrådet opfordrer regeringen til at fokusere på følgende elementer i den danske tilgang til kunstig intelligens:


1. Fokus på potentialerne af kunstig intelligens.

2. Ansvarligt aftryk på udviklingen af teknologien.

3. Udnytte vores styrkepositioner i feltet.

4. Handle nu for at være i front.


For at opfylde visionen er der en række forudsætninger, som skal opfyldes:


1. Ambitiøse investeringer i forskning inden for kunstig intelligens for at bevare danske værdier i teknologien.

2. Bedre adgang til data, så vi kan drage nytte af samfundets interesser og bevare fortroligheden af følsomme sundhedsdata.

3. Tillid og transparens i udviklingen, hvor løsninger baseret på kunstig intelligens skal være i tråd med danske værdier og samfundets interesser.

4. Ansvarlighed og sikkerhed hos virksomheder, der udvikler løsninger baseret på kunstig intelligens, for at minimere risici som datalæk og algoritmebias.

5. Adgang til teknologien og opretholdelse af et frit og åbent marked, så små og mellemstore virksomheder kan konkurrere og bidrage med innovative løsninger.

6. Uddannelse, information og oplysning for at skabe kompetencer inden for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

7. Deling af erfaringer og løbende opfølgning for at udbrede effektive løsninger og sikre, at teknologiens udvikling er i overensstemmelse med danske værdier.


Med disse råd og anbefalinger håber digitaliseringsrådet, at Danmark kan tage en ledende position i udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens og samtidig bevare de værdier og interesser, der er vigtige for vores samfund.

Comentários


bottom of page