top of page

Danmarks ambitiøse “Open Government Partnership”


Den femte handlingsplan for Open Government Partnership (OGP) i Danmark for perioden 2023-2025 er nu tilgængelig på digst.dk. Handlingsplanen omfatter fem initiativer, der sigter mod at fremme åben regeringsførelse og involvering af civilsamfundet.


Danmark, Open Government Partnership (OGP), Digitaliseringsstyrelsen, Data, IT


Denne handlingsplan er udarbejdet som en del af det internationale samarbejde med Open Government Partnership (OGP). Planen for perioden 2023-2025 fokuserer på følgende områder:


- Styrkelse af aktivt medborgerskab og samarbejde med civilsamfundet.

- Samskabelse og åbne innovationsprocesser.

- Åbne data og open source-løsninger.


De fem initiativer i handlingsplanen er som følger:


1. "MUNI" - Kommunernes fælles chat- og voicebot (Århus Kommune).

2. Brugerråd for statslige skove og naturområder (Naturstyrelsen).

3. Borgerinddragelse i politiske processer i Region Syddanmark (Region Syddanmark).

4. "Datadonor" (Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark).

5. "Datavejviser" – En indgang til offentlige data (Digitaliseringsstyrelsen).


Inden udarbejdelsen af handlingsplanen indledte Digitaliseringsstyrelsen en offentlig høringsproces i efteråret 2022. Her blev borgere, virksomheder, NGO'er, offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteret til at bidrage med idéer og initiativer.


Denne handlingsplan vil også blive offentliggjort på OGP's hjemmeside i en engelsk udgave.


Open Government Partnership (OGP) er et internationalt initiativ, som Danmark tilsluttede sig i 2011. Initiativet har til formål at fremme god regeringsførelse og styrke demokratiet ved at fremme gennemsigtig og inddragende regeringsførelse. Der er i øjeblikket 75 deltagende lande samt 106 lokalmyndigheder involveret i OGP. Som en del af OGP-forpligtelsen skal Danmark udarbejde to-årige nationale handlingsplaner, der samler danske initiativer i overensstemmelse med OGP's mål.


Formålet med OGP er at øge tilgængeligheden af information om regeringernes aktiviteter, styrke borgerinddragelse i politiske beslutningsprocesser, øge offentlig gennemsigtighed og ansvarlighed samt fremme adgangen til nye teknologier, der kan styrke deling af information og samarbejde på tværs af sektorer.


Formålet med OGP


Formålet med Open Government Partnership (OGP) er at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og bruge digitale teknologier til at forbedre samfundet.


Danmark tilsluttede sig den internationale initiativ "Open Government Partnership" (OGP) i 2011. Initiativet blev grundlagt af den amerikanske regering i samarbejde med syv andre lande, og i dag deltager mere end 70 lande i partnerskabet. Formålet med OGP er at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og bruge digitale teknologier til at forbedre samfundet.


Landene, der deltager i OGP, forpligter sig til at implementere initiativer, der øger gennemsigtigheden, borgerdeltagelsen og dialogen i civilsamfundet, bekæmper korruption og styrker ansvarlighed samt teknologi og innovation.

Et åbent og innovativt dansk samfund


I Danmark bidrager OGP til at sikre, at offentlige tjenester leveres på den bedst mulige og mest effektive måde for at fremme og støtte innovation og værdiskabelse i samfundet, styrke viden, offentlig deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhæng. OGP skaber således en platform til at belyse og drøfte vigtige spørgsmål, der skal tackles. Et centralt drivkraft er brugen af nye teknologier og medier, der giver borgere og virksomheder adgang til offentlig information og teknologi samt øger samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet.


For at fremme åben regeringsførelse vil Danmark fortsat udvikle vores regering, vores velfærdssystem og vores demokrati ved at udnytte de muligheder, digitale teknologier tilbyder fuldt ud. Digitale teknologier har ikke kun potentiale til at gøre den offentlige sektor mere effektiv, men også potentiale til en ny tilgang for den offentlige sektor til at fremme vigtige værdier, herunder gennemsigtighed, ved at gøre mere data tilgængelige for borgerne.

Åben og iterativ proces


Samarbejdet med OGP og fremme af åbne regeringsførelsesværdier i Danmark er en kontinuerlig og åben proces, der strækker sig langt ud over initiativerne i handlingsplanen for åbne data og open source for perioden 2019-2022. Dette er vigtigt, ikke mindst fordi hovedformålet med OGP-initiativet er at fremme en åben tankegang i den offentlige sektor.


Arbejdet med åben regeringsførelse er ikke et teknisk projekt; det fokuserer derimod på at bringe fundamentale ændringer inden for den offentlige sektor og i måden, den opbygger relationer og samarbejder med civilsamfundet på.

Comments


bottom of page