top of page

Dansk taleteknologi får boost med nyt samarbejdsprojekt

Dansk taleteknologi får markant løft gennem omfattende samarbejdsprojekt Et ambitiøst projekt mellem Alvenir, Corti, Digitaliseringsstyrelsen, Københavns Universitet og Alexandra Instituttet er blevet iværksat for at bringe dansk taleteknologi op på et internationalt niveau.Projektet har opnået finansiel støtte fra Innovationsfonden, der har bevilget 14 millioner kroner til formålet. Projektets samlede budget ligger på 22 millioner kroner. Med en varighed på to år og 10 måneder vil projektet fokusere på at udvikle et omfattende taledatasæt ved navn CoRal. Dette datasæt vil indeholde mellem 1.000 og 1.500 timers samtale og oplæst tale fra et bredt og repræsentativt udsnit af den danske befolkning.


Ved at udvikle avancerede sprogmodeller, der kan genkende og gengive dansk tale samt oplæse dansk tekst, vil projektet bidrage til at gøre dansk taleteknologi mere tilgængelig for alle. Dette vil skabe en række muligheder og fordele for samfundet.


For eksempel vil teknologien kunne anvendes til automatisering af dokumentation og sundhedsjournaler, hvilket vil effektivisere arbejdsgange og sikre mere præcis og hurtig informationsoverførsel. I offentlig transport vil bedre digital oplæsning gøre det nemmere for passagerer at få information om ruter og tider.


Ydermere vil stemmestyrede hjælpemidler blive forbedret, hvilket vil være en stor fordel for ældre borgere, personer med synshandicap og dem med særlige behov. Disse hjælpemidler vil kunne gøre hverdagen lettere ved at assistere med daglige opgaver og kommunikation.


Projektets succes vil ikke blot fremme dansk taleteknologi og gøre den mere tilgængelig, men det vil også skabe grobund for innovation og nye anvendelsesmuligheder inden for en lang række sektorer. Dette vil styrke Danmarks position på det internationale marked og bidrage til øget inklusion og tilgængelighed i den digitale verden.

Comments


bottom of page