top of page

Datatilsynets fokusområder i 2023

Opdateret: 6. feb. 2023

Nu kan du læse om, hvilke områder Datatilsynet i år særligt vil fokusere på, når det gælder de tilsynsaktiviteter, vi selv sætter i værk i løbet af året.Datatilsynets aktiviteter omfatter blandt andet vejledning, rådgivning, klagesagsbehandling, internationalt arbejde og målrettede tilsynsaktiviteter. Ligesom tidligere år offentliggør Datatilsynet en oversigt over de temaer, som især vil være i fokus for de målrettede tilsynsaktiviteter, der allerede nu er planlagt:

  • Beskyttelse af børn

  • Databeskyttelsesrådgivere – udpegning og rolle

  • Fremstillingsvirksomheder med fokus på specialfremstillede produkter med levering direkte til borgerne

  • Folketinget og Folketingets institutioner

  • Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende

  • TV-overvågning

  • Tilladelser til at videregive oplysninger fra forskning

  • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer

  • Retshåndhævelsesloven

Teksten om Datatilsynets fokusområder beskriver derudover en justeret prioritering, som medfører, at der i færre tilfælde sker en tilbundsgående behandling af de enkelte klagesager - mens der bliver taget flere generelle sager op af egen drift.


Comentarios


bottom of page