top of page

Digital Teknologiforståelse bør være obligatorisk i Folkeskolen

Regeringen misser en oplagt mulighed for at sikre alle elevers digitale kompetencer og dannelse i folkeskolen ved kun at gøre digital teknologiforståelse til et valgfag.


Digital teknologiforståelse, Alliancen for Digital Teknologiforståelse, Dansk Erhverv, IT-leder, PROSA, Danmarks Lærerforening (DLF), Folkeskolen, Obligatorisk fag, Valgfag, Skoleskema, IT, Teknologi, IT-sektoren, Digitalisering, DLF, Danmark, Danske regering, IT kompetencer

Mens det er positivt, at regeringen vil styrke teknologiforståelsen i folkeskolen, sikrer udspillet desværre ikke, at alle elever får den nødvendige indsigt i den digitale verden. Digital teknologiforståelse bør være et selvstændigt og obligatorisk fag for alle elever i folkeskolen.


Bekymring fra Ingeniørforeningen, IDA

Formand for Ingeniørforeningen, IDA, Laura Klitgaard, er glad for regeringens initiativ, men udtrykker bekymring over, at digital teknologiforståelse kun bliver et valgfag. Hun påpeger vigtigheden af, at børn og unge lærer at forholde sig kritisk til teknologierne og konstruere med digitale værktøjer. IDA håber fortsat på en politisk aftale, hvor digital teknologiforståelse bliver obligatorisk for at sikre, at alle får lige muligheder.


Alliancen for Digital Teknologiforståelse håber 160 millioner kroner kan overbevise regeringen

Regeringens digitaliseringsstrategi omfatter teknologiforståelse som et valgfag, men Alliancen for Digital Teknologiforståelse opfordrer til et nyt femårigt forsøgs- og udviklingsprogram med teknologiforståelse som selvstændigt fag. Parter i uddannelsesverdenen og it-branchen vil investere 160 millioner kroner i programmet, der skal have deltagelse fra skoler i alle kommuner.


DLF ønsker nyt forsøg med teknologiforståelse som obligatorisk fag

Danmarks Lærerforening (DLF) håber også stadig på et selvstændigt, obligatorisk fag i teknologiforståelse. DLF foreslår et nyt femårigt forsøgs- og udviklingsprogram med fokus på kapacitetsopbygning i alle kommuner. Regitze Flannov fra DLF mener, at udviklingen skal være tæt på praksis og skolerne for at sikre, at alle elever får den nødvendige teknologiforståelse.


Dansk Erhverv efterspurgte tidligere implementering

Dansk Erhverv var faktisk nogle af de første på banen med påpeje betydningen af teknologiforståelse på skoleskemaet og mener, det kommer lidt sent. Organisationen har siden 2021 efterspurgt teknologiforståelse i folkeskolen og understreger, at det er afgørende at sætte ind tidligt for at styrke Danmarks position som it-førende nation.


PROSA's skuffelse over valgfagsmodel

PROSA's næstformand, Curt Kjærsgaard Raavig, udtrykker skuffelse over, at teknologiforståelse kun er et valgfag og bør være obligatorisk fra 3. klasse. Han påpeger, at det er et kæmpe svigt ikke at sætte ind tidligt og risikerer at skabe en ubalance i IT-branchen. PROSA opfordrer til mere ambitiøse tiltag for at sikre grundlæggende teknologiforståelse i folkeskolen.


Hvad mener DKITS?

Regeringens nylige forslag om at indføre digital teknologiforståelse i folkeskolen er et prisværdigt skridt mod at forberede den kommende generation på kompleksiteten i den digitale verden. Dog står vi hos DKITS i samklang med de følelser, der er udtrykt af de centrale interessenter - Alliancen for Digital Teknologiforståelse, Dansk Erhverv, DLF og PROSA - der argumenterer for at gøre teknologiforståelse til et obligatorisk fag.


Selvfølgelig påskønner vi også regeringens anerkendelse af vigtigheden af digital kompetence, dog mener vi godt at man kunne tage det ekstra skridt for udnytte det fulde potentiale i dette uddannelsesinitiativ, der virkelig kunne gøre en forskel.


I et samfund, der i stigende grad drives af digital teknologi, er det ikke blot et logisk, men et helt nødvendigt skridt at gøre teknologiforståelse obligatorisk for at sikre, at hver eneste elev er rustet med de færdigheder, der er nødvendige. Vi skal trods alt være i stand til at konkurere med resten af en meget globaliseret og ikke mindst mere og mere digitaliseret omverden.


Så vi vil gerne slutte af med en opfordring til øjeblikkelig handling fra den danske regering til at genoverveje det nuværende forslag og lytte til den fælles stemme fra eksperter, uddannelse- og branchefolk. Se forslaget om teknologiforståelse som et obligatorisk fag i folkeskolen som en investering i Danmarks økonomiske fremtid og borgernes digitale trivsel. Lad os ikke gå glip af chancen for at ruste den næste generation med de færdigheder, de har brug for. Der er brug for handling nu.


Her kan du læse hele forslaget fra:


Her kan du læse regeringens eget udspil til:

Comentários


bottom of page