top of page

Digitaliseringsministerium bag ny ansvarlighedskampagne

Digitalisering har ændret måden, hvorpå virksomheder driver forretning og interagerer med kunder og samarbejdspartnere. Men med den øgede digitalisering følger også risici og udfordringer, som kræver, at virksomheder tager ansvar for at beskytte deres systemer og data mod cyberangreb og andre sikkerhedstrusler.


Det er her, den danske regerings Digitaliseringsministerium kommer ind i billedet.Ministeriet står bag en ny kampagne, der sætter fokus på bestyrelsens ansvar for at sætte digital ansvarlighed på dagsordenen. Kampagnen har til formål at hjælpe danske virksomheder med at øge deres digitale sikkerhed og beskytte deres systemer og data mod cyberangreb.


Ifølge Digitaliseringsminister Marie Bjerre er danske virksomheder allerede gode til at tilpasse sig digitaliseringen, men det er vigtigt, at bestyrelserne også tager ansvar for at sikre virksomhedens it-systemer og data. Det er bestyrelsens ansvar at sætte digital ansvarlighed på virksomhedens dagsorden og sikre, at virksomheden er beskyttet mod cybertrusler og andre sikkerhedsproblemer.


Kampagnen er fokuseret på at hjælpe bestyrelserne med at tage de nødvendige skridt for at sikre deres virksomheders systemer og data mod cybertrusler. Den indeholder en guide og en tjekliste, der giver bestyrelserne konkrete spørgsmål og argumenter, som kan hjælpe dem med at sætte emnet på dagsordenen og sikre, at virksomheden er beskyttet.


Guiden og tjeklisten dækker emner som ledelsesforankring, risikovurdering og politik for it-sikkerhed og dataetik. De bidrager med konkrete diskussionsspørgsmål, der hjælper bestyrelsen med at efterspørge den rette viden fra virksomheden og sikre, at alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er på plads.


Digitalisering er en nødvendig del af forretningsverdenen, men det er også vigtigt at erkende, at det medfører risici og udfordringer. Det er vigtigt, at virksomhederne tager ansvar for at beskytte deres systemer og data mod sikkerhedstrusler og cyberangreb. Kampagnen fra Digitaliseringsministeriet er et vigtigt skridt i den rigtige retning og kan hjælpe danske virksomheder med at forbedre deres digitale sikkerhed.


bottom of page