top of page

DR Nyheder afslører: Kommuner lækker fortrolige oplysninger

DR Nyheder rapporterer om en ny opgørelse, der afslører alarmerende tal vedrørende læk af persondata fra kommuner.


Danmark, Kommuner, CPR-numre, Data lækage, Persondata, Cyberangreb, Phishing angreb, IT-sikkerhed

I løbet af året er der blevet anmeldt over 2.000 tilfælde af læk. Konsekvenserne kan være økonomisk ruin, identitetstyveri og skade på omdømme.


Eksempler viser, at familier er blevet sat i fare, da deres hemmelige adresse er blevet tilgængelig for uvedkommende. Disse brud på persondatasikkerheden er dybt problematiske og sker desværre hyppigt.


"Cyberkriminelle kan misbruge disse oplysninger til såkaldte phishing-angreb, hvor de forsøger at lokke personer til at afgive yderligere informationer" Jens Myrup Pedersen, Professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet

En oversigt fra Datatilsynet viser, at danske kommuner hver uge anmelder omkring 50 tilfælde af datasikkerhedsbrud. Professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, Jens Myrup Pedersen, påpeger alvoren i situationen. Det er yderst ubehageligt, hvis følsomme informationer som sygdom eller økonomi havner i de forkerte hænder. Derudover advarer han om, at cyberkriminelle kan misbruge disse oplysninger til såkaldte "phishing-angreb", hvor de forsøger at lokke personer til at afgive yderligere informationer.


Jens Myrup Pedersen pointerer, at det ikke kun er en trussel for den enkelte borger, men også for samfundet som helhed. Tilliden til den offentlige håndtering af vores data er afgørende, og ved gentagne brud risikerer Danmark at miste sin position som et af de mest digitaliserede lande.


En kommune, der er særligt udsat, er Randers. Her sker læk af fortrolige oplysninger som CPR-numre, økonomi og diagnoser dobbelt så hyppigt som i sammenlignelige kommuner. Informationssikkerhedskonsulent Carsten Povlsen forklarer, at det typisk skyldes menneskelige fejl og travlhed.


Derudover har Randers Kommune, ligesom mange andre, oplevet øget pres fra russiske hackere efter invasionen af Ukraine. Dog har kommunens it-chef, Bent Højlund, forsikret om, at de indtil videre har beskyttet sig effektivt mod indtrængen.


I perioden fra januar til oktober i år er der rapporteret 2.014 tilfælde af læk fra danske kommuner. Jens Myrup Pedersen understreger vigtigheden af at stramme op på datasikkerheden for at undgå yderligere stigning. Han påpeger, at ansvaret ligger hos kommunerne, da borgere kun kan have tillid til, at deres data bliver behandlet forsvarligt.


Hvis en lækage sker, er det vigtigt at være opmærksom på målrettede fishing-angreb, og det anbefales at ændre sine adgangskoder.

Comments


bottom of page