top of page

EDPB mødes med NGO’er

På plenarmødet d. 12. og 13 september var NGO’er inviteret til at komme med input til, hvad der bør gøres for at sikre, at der sker en mere effektiv og ensartet håndhævelse af GDPR i de grænseoverskridende sager.


Med henblik på en mulig harmonisering af de nationale administrative regler, som datatilsynene i Europa som offentlige myndigheder er underlagt, når de sagsbehandler og træffer afgørelser, inviterede Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDBP) en række NGO’er på databeskyttelsesområdet til at deltage i plenarmødet d. 12 og 13. september 2022 for at præsentere deres forslag til, hvad der bør gøres for at sikre, at der sker en mere effektiv og ensartet håndhævelse af GDPR i de grænseoverskridende sager. Det var et udbytterigt møde med interessante bidrag fra NGO’erne, som EDPB vil tage med i sit videre arbejde.

Invitationen af NGO’erne kom i kølvandet på EDPB’s beslutning om at styrke samarbejdet om særligt ”strategiske” sager, som blev vedtaget på et topmøde i Wien i 2022. Samarbejdet skal bl.a. sikre en stærkere og mere effektiv håndhævelse af databeskyttelsesreglerne i de komplicerede grænseoverskridende sager.


Comentários


bottom of page