top of page

En dybdegående guide til Cyber Kill Chain: Hvad er det?

I det stadigt udviklende landskab af cybersikkerhed er evnen til at forpurre potentielle angreb en sejr, der opnås hver dag.Det moderne trusselslandskab er fyldt med modstandere, der besidder trifectaen af ​​ressourcer: økonomisk dygtighed, teknisk indsigt og avancerede teknologier. Disse elementer smelter sammen og danner et formidabelt arsenal, som de fleste organisationers forsvar kæmper for at holde stand imod.


Tilføjelse til kompleksiteten er fremkomsten af ​​Ransomware-as-a-Service (RaaS), et fænomen, der giver endnu mindre sofistikerede angribere adgang til potente nyttelaster og luksusen af ​​kundeservicerepræsentanter, der guider dem i at udføre vellykkede angreb. For at imødegå denne tidevand er en dyb forståelse af angribernes motiver og mål altafgørende, da det afslører sprækkerne i deres rustning og muligheder for at modarbejde deres ambitioner.


Enter Threat Intelligence – en mangefacetteret tilgang, der giver forsvarere mulighed for ikke blot at opdage, men forebyggende annullere ondsindede aktiviteter på tværs af det, der er kendt som Cyber ​​Kill Chain. Denne sammenlægning af proaktive tiltag og strategisk indsigt er nøglen til at styrke en organisations modstandsdygtighed over for cybertrusler.


Overblik over Cyber ​​Kill Chain


Cyber ​​Kill Chain står som en konceptuel ramme, der dissekerer anatomien i et vellykket cyberangreb i syv adskilte stadier, der hver repræsenterer et kritisk tidspunkt for trusselsaktører. Ved at sammenvæve principperne for Threat Intelligence med de sekventielle milepæle i Cyber ​​Kill Chain, får organisationer overtaget i at afbøde potentielle cyberangreb.


Afbrydelse på et af følgende stadier begrænser væsentligt den skade, et angreb kan påføre:


1. Rekognoscering: Et trin, hvor modstandere engagerer sig i omhyggelig forskning for at identificere mål, der bedst stemmer overens med deres mål.

2. Våbenisering: Her forbereder og iscenesætter angribere deres operation, og finpudser deres våben til det forestående angreb.

3. Levering: Operationen starter, da malware leveres til det tilsigtede mål, der tjener som det indledende indtrængen.

4. Udnyttelse: I denne fase udnytter trusselsaktører kendte eller uopdagede sårbarheder til at infiltrere målets forsvar.

5. Installation: Et afgørende skridt, da angribere etablerer fodfæste i ofrets miljø, hvilket sikrer ensartet adgang.

6. Kommando og kontrol (C2): Der etableres en tovejskommunikationskanal, som muliggør fjernbetjening af det kompromitterede miljø.

7. Handlinger på mål: I denne sidste fase anvender modstandere hands-on tastaturtaktikker for at realisere deres mål, hvilket kan omfatte handlinger såsom indsamling af legitimationsoplysninger, privilegieeskalering, sideværts bevægelse og dataeksfiltrering.


Inkorporering af Threat Intelligence i denne sammenhæng giver forsvarere mulighed for at mindske risici forbundet med forskellige cybertrusler, herunder malware, ransomware, spear phishing og social engineering. Desuden bevæbner det sikkerhedshold med kapaciteten til at neutralisere farerne fra avancerede vedvarende trusler (APT'er), karakteriseret ved deres målrettede, koordinerede og formålsdrevne natur.


Navigering i MITRE ATT&CK Framework


Inden for dette landskab opstår MITER ATT&CK-rammen som et ledelys. Det er et struktureret system, der kategoriserer modstanderens taktikker og teknikker baseret på observationer fra den virkelige verden. Selvom det ofte er sammenflettet med Cyber ​​Kill Chain-konceptet, sætter ATT&CK-rammen ind på de præcise aktiviteter, der udføres af angribere, mens Kill Chain giver et bredere overblik over angrebsfaser. Delte elementer som rekognoscering og Command and Control er til stede i begge modeller, men alligevel dykker ATT&CK-modellen dybere ned i forviklingerne i hver Kill Chain-fase. For eksempel, inden for Cyber ​​Kill Chain's Actions on Objectives-fase, belyser ATT&CK-rammen taktikker såsom Privilege Escalation, Defense Evasion, Credential Access, Discovery, Lateral Movement og Exfiltration.


The Unified Cyber ​​Kill Chain: En holistisk tilgang


I erkendelse af synergierne mellem Cyber ​​Kill Chain og MITER ATT&CK introducerer cybersikkerhedsekspert Paul Pols Unified Kill Chain-modellen. Denne model kategoriserer et angreb i tre overordnede faser: Ind, Gennem og Ud.


I "In"-fasen stræber modstandere efter at bryde systemer ved at anvende et spektrum af taktikker, herunder rekognoscering, ressourceudvikling, levering, social manipulation, udnyttelse, vedholdenhed, forsvarsunddragelse og kommando og kontrol.


Overgang til "Gennem"-fasen navigerer modstandere i netværk og systemer ved at implementere taktikker såsom pivotering, opdagelse, privilegieeskalering, eksekvering, legitimationsadgang og lateral bevægelse.


Endelig markerer "Ud"-fasen kulminationen af ​​modstanderens handlinger på mål. I løbet af denne fase drejer aktiviteter sig om indsamling, eksfiltration, påvirkning og opnåelse af mål.


Cyber Kill Chain, Firewall, Network, Netværkssikkerhed, Legitimationsadgang, MITER ATT&CK, IT-sikkerhed

Threat Intelligence på tværs af Kill Chain


Fusionen af ​​Threat Intelligence og Cyber ​​Kill Chain tilbyder et robust skjold mod forestående trusler. Ved at få indsigt i modstandernes motiver, taktik, teknikker og procedurer styrker forsvarere deres beredskab. Denne intelligens manifesterer sig på tværs af tre forskellige niveauer:


1. Technical Threat Intelligence: Dette lag afslører de spor, modstandere efterlader i systemer – Indicators of Compromise (IoC), malware-signaturer, udnyttede sårbarheder, Command and Control (C2) kanaler og ondsindede IP-adresser. Disse indsigter gennemsyrer leverings-, udnyttelses- og C2-faserne i Kill Chain.


2. Tactical Threat Intelligence: Indtrængende dybere, taktisk trusselsintelligens afslører modstridende TTP'er, der omfatter netværkstrafikmønstre, logfiler fra kendte angreb, phishing-svindel og URL/IP-blokeringslister. Disse indsigter infuserer leverings-, installations- og C2-faserne i Kill Chain.


3. Operationel trusselsintelligens: Ved at dykke ned i modstanderens psyke viser operationel trusselsintelligens handlingsvenlig information om deres natur, motiver, timing og metoder. Udtrukket fra dybet af det dybe og mørke web omfatter denne intelligens målorganisationer, kompromitterede legitimationsoplysninger, ransomware/malware-tilbud og lister over sårbare enheder. Dette niveau understøtter rekognoscerings-, leverings- og udnyttelsesfaserne i Kill Chain.


Det symbiotiske forhold mellem Threat Intelligence og Cyber ​​Kill Chain indbefatter den moderne tilgang til cybersikkerhed. Denne fagforening afslører ikke kun modstanderens plan, men giver forsvarere mulighed for at afvikle deres planer og skabe et sikrere digitalt område for alle.

Commenti


bottom of page