top of page

En positiv tilgang til afbalanceret skærmbrug: Anbefalinger og gode råd

Børns og unges liv er i stigende grad præget af digitalisering, og den øgede skærmaktivitet giver anledning til bekymringer og konflikter i mange familier.


Teknologi, afslapning, håmdtere stress, afstressende, tablet, skærmtid, børn og unge, IT

Børns Vilkår har tidligere sidste år udgivet en omfattende guide med skærmanbefalinger rettet mod børn i alderen 0-18 år og deres forældre. Anbefalingerne bygger på tilgængelig forskning fra organisationer som "Børns Vilkår," "Red Barnet," og "Danmarks Statistik," og de er designet som en vejledning for forældre, der søger råd og ideer til at hjælpe deres børn med at etablere et afbalanceret forhold til digitale medier.


Blandt anbefalingerne er en opfordring til at undlade skærmbrug for børn under 2 år samt at begrænse passivt algoritmedrevet forbrug. Børn under 13 år bør som udgangspunkt undlade at deltage på sociale medier, og billeddeling af børn bør ske med samtykke. Anbefalingerne er opdelt i syv aldersgrupper og fungerer som en guide, der sigter mod at minimere konflikter i hverdagen og støtte børn og unges trivsel online.


Børns Vilkår, påpeger, at mange forældre er bekymrede og forvirrede over de nye digitale muligheder, og guiden tjener som et værktøj til at håndtere disse usikkerheder. Han understreger, at selvom vi endnu ikke har fuldt kendskab til, hvordan skærme præcist påvirker børn og unge, er det vigtigt at være forsigtige. Guiden bygger på tilgængelig forskning, børnefaglighed og et forsigtighedsprincip.


Anbefalingerne fokuserer desuden på indholdet af skærmaktiviteter snarere end den samlede skærmbrugstid. De tager hensyn til forskellige aldersgruppers behov og skiller mellem skærmaktiviteter udført alene og sammen med andre. Guiden opfordrer til mere opmærksomhed på børns generelle trivsel og understreger vigtigheden af fysiske fællesskaber, tilstrækkelig søvn og fysisk aktivitet.


Børns vilkår erkender, at hver familie har sin egen hverdag og rutiner, men opfordrer til dialog og aftaler om klare rammer og tidsbegrænsninger for skærmbrug. Guiden indeholder også anbefalinger til fagpersoner i daginstitutioner og skoler. Overall er formålet at styrke samarbejdet mellem børn, forældre og fagfolk for at fremme en sund digital livsstil og beskytte børns trivsel online.


Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Skærmtid og Familieliv


Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger om brug af skærme understreger ikke kun potentielle udfordringer, men præsenterer også en positiv tilgang til at integrere teknologi i vores liv. En af de centrale råd er at undgå skærmbrug op til sovetid for at sikre en sund søvnrytme. Samtidig opfordres folk til at etablere rolige og afslappende rutiner før sengetid, såsom læsning af bøger eller lytning til beroligende musik.Teknologi, afslapning, håmdtere stress, afstressende, tablet, skærmtid, børn og unge, IT


En anden værdifuld anbefaling er at holde telefoner og tablets ude af soveværelset for at sikre sammenhængende og kvalitetsfuld søvn. Dette råd understreger vigtigheden af at skabe et rum, der er dedikeret til hvile og afkobling, uden forstyrrelser fra skærmens "blå lys".

Anbefalingerne opfordrer også til en sund balance mellem skærmaktiviteter og andre vigtige aspekter af livet. Det erkendes, at skærmbrug kan være hyggeligt og afslappende, men det bør ikke dominere hverdagen. Fysisk aktivitet, socialt samvær med venner og familie samt andre hobbyer er lige så vigtige for både børn og voksne.


En positiv vending i anbefalingerne retter fokus mod brugen af sociale medier og gaming som værdifulde redskaber til at holde forbindelsen til venner og familie samt til at tage pauser fra hverdagens udfordringer. Samtidig opfordres brugerne til at være opmærksomme på, hvordan skærmbrug påvirker deres trivsel og at vælge alternative aktiviteter, hvis nødvendigt.

Forældre opfordres til at være rollemodeller ved at begrænse eget skærmforbrug i nærvær med børn og aktivt deltage i deres digitale liv. Aftaler om skærmbrug i familien fremhæves som en vigtig del af at skabe sunde vaner og dialog omkring teknologiens rolle i familielivet. Samlet set præsenterer Sundhedsstyrelsens retningslinjer en positiv tilgang til teknologiens rolle i vores liv ved at understrege vigtigheden af balance og bevidst brug af skærme.


Skærmens positive potentiale: Afslapning og velvære gennem digitale medier


Her hos Dansk IT Sikkerhed, mener vi at man sagtens kan have en positiv tilgang til brugen af skærmtid. Vi vil gerne understrege vores holdning til at moderne teknologi, som f.eks. tablets, ikke kun behøver at være en kilde til bekymring, men kan også udgøre en værdifuld kilde for afslapning og velvære. Tablets kan være et redskab til at hjælpe børn og unge med at håndtere stress og finde ro i en travl hverdag. Feks. gennem malebogsapps, der giver mulighed for kreativ udfoldelse og en beroligende aktivitet, som kan hjælpe med at lindre spændinger og fremme afslapning. Der findes også flere spil som faktisk kan være afslappende.


Teknologi, afslapning, håmdtere stress, afstressende, tablet, skærmtid, børn og unge, IT

Til de lidt ældre unge og teenagere, kan man også overveje meditation og mindfulness-apps, som kan introducere unge til teknikker til afstresning og mindfulness. Dette understreger det positive potentiale i at integrere teknologien som et redskab til at styrke mentalt velvære og indføre sunde vaner. Afslappende spil nævnes også som en mulighed for at skabe positive oplevelser og bruge skærmtid konstruktivt.


Det er vigtigt at erkende, at ikke alle former for skærmtid er skadelige, og at en bevidst og balanceret tilgang kan hjælpe med at optimere de positive aspekter. Dette perspektiv fremmer ikke kun teknologiens negative effekter, men ser også på mulighederne for at udvikle sunde vaner og bruge skærmmedier som en ressource til afslapning og velvære. Derfor er det afgørende at skabe opmærksomhed omkring de positive anvendelser af skærmtid og opfordre til en ansvarlig og bevidst integration af teknologi i hverdagen.


Kilder:

Comments


bottom of page