top of page

Europas risiko for at halte bagud i kvantekrypterings kapløbet

I en æra, hvor truslen om cyberbrud drevet af kvantecomputere er stor, er nationer verden over engageret i en vanvittig jagt på kvantesikre krypteringsløsninger. Desværre befinder Europa sig på randen af ​​at blive en passiv iagttager i dette hektiske kapløb.


Kvantekryptografi, Quantum encryption, Kvantecomputere, EuroQCI, EU, Europa kommisionen, Bruxelles, NIST, CNSA, Algoritmer, IT-sikkerhed

Fremkomsten af ​​kvantecomputere har potentialet til at annullere eksisterende krypteringsteknikker og derved udsætte følsomme data for hidtil usete risici. Bemærkelsesværdige lande som Kina, UAE og Rusland laver energisk deres egne kvantesikre kryptografiske protokoller og algoritmer for at tackle denne truende udfordring.


US National Institute of Standards and Technology (NIST) har udrullet benchmarks for post-kvantekryptografialgoritmer, og National Security Agency (NSA) har afsløret Commercial National Security Algorithm Suite 2.0 (CNSA 2.0), der skitserer forudsætninger for kvanteresistent algoritme vedtagelse.


Det forestående skift i retning af et post-kvantelandskab har vidtrækkende konsekvenser for alle borgere i det digitale rige. Almindelig krypteringspraksis vil blive gjort modtagelig for ondsindede angreb, truende områder såsom finansielle transaktioner, medicinske journaler og national sikkerhedsefterretning.


Kryptografi står som et centralt omdrejningspunkt på den digitale arena, der forpligter nationer til at skabe kvantedrevne algoritmer både til at underminere eksisterende krypteringsmetoder og til at etablere post-kvantekryptografiske befæstninger.


Det geopolitiske panorama øger yderligere nødvendigheden af ​​at fremme kvantekrypteringsbestræbelser. Seneste sanktioner pålagt af USA for at begrænse Kinas halvlederadgang, et centralt element for kvantecomputerudvikling, understreger den strategiske betydning af kvantecomputere på den globale scene. Både USA og Kina har på samme måde instrumentaliseret tekniske benchmarks for at fremme deres egne interesser.


Et marginaliseret Europa


Omvendt stirrer Europa på udsigten til at blive marginaliseret inden for dette kapløb. På trods af betydelige bidrag fra europæiske forskere til udvikling af kryptografisk standard, godkendt af Europa-Kommissionen, udgår afgørende domme i sidste ende fra NIST i USA. Manglen på konsensus blandt europæiske nationer, kombineret med en modvilje mod at afgive autoritet til Bruxelles, har ført til EU's iøjnefaldende fravær i denne diskurs.


Mens Frankrig og Tyskland forsigtigt afviger fra at vedtage NIST- eller CNSA 2.0-direktiver, går de i stedet ind for langvarige algoritmer forstærket med større nøgler og prioriterer sikkerhed frem for effektivitet. Ikke desto mindre er disse udvalgte algoritmer muligvis ikke optimalt kompatible til kommercielle applikationer.


Kvantekryptografi, Quantum encryption, Kvantecomputere, EuroQCI, EU, Europa kommisionen, Bruxelles, NIST, CNSA, Algoritmer, IT-sikkerhed

Hvis Europa skulle miste kapløbet om at omfavne kvantekryptografi, ville det uundgåeligt forblive afhængigt af USA for dets sikkerhedskrav. Dette på trods af ambitioner om strategisk uafhængighed og teknologisk selvforsyning.


I en større sammenhæng udøver den brændende stræben efter kvantesikker kryptering dybtgående konsekvenser for global sikkerhed og sikring af afgørende infrastruktur. Europa skal nu træffe proaktive foranstaltninger for at sikre sin aktive deltagelse i at forme de tekniske pejlemærker på dette indviklede område.


EU er dog ved at tage skridt i den rigtig retning via EuroQCI


Stigningen i statssponsorerede cyberangreb og deres spirende rolle i fremtidig krigsførelse har fået Europa til at udtænke en robust løsning kendt som EuroQCI. Dette strategiske initiativ er klar til at opbygge en sikker kvantekommunikationsinfrastruktur, der spænder over hele Den Europæiske Union, der omfatter både dets fastland og oversøiske territorier.


Ifølge den officielle EU-hjemmeside er EuroQCI-initiativet klar til at forstærke beskyttelsen af ​​følsomme data og kritiske infrastrukturer ved sømløst at integrere kvantebaserede systemer i den eksisterende kommunikationsramme og derved etablere et yderligere sikkerhedslag, der er forankret i kvantefysikkens principper.


I de senere år er datasikkerhed og bevarelse af suverænitet dukket op som centrale hjørnesten i EU's politik. Med etableringen af ​​EuroQCI understreger EU ikke kun sin urokkelige forpligtelse til at beskytte statslige institutioner, vital infrastruktur og datastyringsøkosystemer, men positionerer også dette initiativ som en grundlæggende komponent i EU's langsigtede cybersikkerhedsstrategi.


Statusrapport


EuroQCI-erklæringen blev indført i juni 2019 og har høstet enstemmig støtte fra alle 27 medlemslande. Samarbejde mellem de deltagende nationer, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) er i gang for at manifestere initiativet til virkelighed. ESA's involvering er af særlig betydning i betragtning af den forudsete blanding af terrestriske og orbitale komponenter i infrastrukturen.


Terrestriske elementer vil stole på en fiberoptisk rygrad, der forbinder ekspansive metronetværk og kritiske nationale knudepunkter. Som supplement til dette vil orbitale funktioner omfatte kvantekommunikationssatellitter designet til at forbinde kvantenetværk på tværs af EU og udvide den globale dækning.


Videre til operationel implementering


Efterhånden som 2022 udfolder sig, er der blevet gjort væsentlige fremskridt takket være finansiering fra Digital Europe-programmet, som hjælper med udviklingen af ​​Quantum Key Distribution (QKD) teknologier og udrulningen af ​​nationale kvantekommunikationsnetværk. De kommende to år vil være fokuseret på udbredelsen af ​​nationale testbeds og etablering af grænseoverskridende forbindelser mellem disse netværk. Europa-Kommissionen forventer fuld operationel status for projektet inden 2027, drevet af den fortsatte udvikling af kvantecomputerteknologier.


"EuroQCI er allerede i gang, med det jordbaserede segment overvåget af Kommissionen og rumsegmentet af ESA. Dette inkluderer foreløbige skridt hen imod operationelle Quantum Key Distribution (QKD)-tjenester, en meget sikker krypteringsmetode, bygget på grundlaget lagt af Horizon 2020 OPENQKD-projekt" European Commission

IDQ's samarbejdsrejse med EU


ID Quantique, en banebrydende kraft inden for kvantenøgledistribution (QKD), tilfældige talgeneratorer (QRNG) og kvantefotonisk instrumentering, har nu etableret et kompetencecenter inden for kvantekommunikation i Østrig. Dette skridt forstærker Europas rolle inden for kvanteteknologier.


Gennem langvarige partnerskaber med europæiske universiteter, forskningsinstitutter og industrier har ID Quantique leveret 16 ud af 25 industrialiserede QKD-systemer til OpenQKD-projektet, der fungerer som en forløber for de kommende nationale testbeds. ID Quantique samarbejder tæt med lokale testbed-koordinatorer og andre leverandører for at designe, installere, drive og evaluere over 17 use cases i hele Europa.


Dette skridt i retning af at etablere en fysisk tilstedeværelse i EU passer problemfrit med IDQ's mission om at styrke EU's teknologiske konkurrenceevne og underbygger EU's stræben efter teknologisuverænitet.

Comments


bottom of page