top of page

Forbedring af Attack Surface Management: Essentielle værktøjer til dit team

Når det handler om Attack Surface Management (ASM) er det altafgørende at udstyre dit team med de rigtige værktøjer.


Workflow-integration, Sårbarhedscanning, Attack Surface Management, Cyberangreb, IT-sikkerhed

Her dykker vi ned i fire vitale typer værktøjer, der kan styrke din ASM-indsats markant.


1. Inventar for informationssystemaktiver:


Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af SANS i maj 2023, der omfatter både forsvarere og angribere, rapporterede overvældende 94 % at bruge cloud-tjenester i varierende grad. Derudover anerkendte næsten 90 % at udnytte tredjepartstjenester og tilknyttede selskaber. Det er bydende nødvendigt at opretholde en ajourført registrering af dine cloud-aktiver og betroede tredjepartssystemer. Dit ASM-værktøjssæt bør indeholde en aktiv aktivbeholdning, der er konsekvent opdateret, ideelt på daglig basis.


2. Sårbarhedsscanning:


Når din aktivbeholdning er på plads, er det næste afgørende skridt at vurdere sårbarheder. Der kan opstå kritiske henvendelser, såsom:


- Besidder du et struktureret sårbarhed og patching-program?

- Hvor ofte scannes dine eksternt eksponerede aktiver for sårbarheder – ugentligt, månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt?

- Udføres post-patch-scanninger for at sikre en vellykket implementering?


For virksomheder, der stræber efter at strømline deres fokus mod højt prioriterede opgaver som trusselsjagt, er outsourcing af sårbarhedsscanning en mulighed, der er værd at overveje. I sådanne tilfælde er det vigtigt at få en robust serviceniveauaftale (SLA) fra leverandørpartneren. SLA'en bør detaljere tidslinjen for opdagelse af nye sårbarheder, normalt inden for 10 til 14 dage.


Desuden bør SLA'en specificere det tempo, hvormed patches implementeres, med vægt på at adressere de mest kritiske sårbarheder først. At samarbejde med en leverandør, der ikke kun identificerer sårbarheder, men også forstår dit miljøs unikke risici, er nøglen. Alternativt er det muligt at administrere sårbarhedsscanning internt. Nogle organisationer anvender et internt sårbarhedsstyringsprogram, der kombinerer netværksscanning, sekventiel patchning af Dev-miljøet og derefter Prod-miljøpatching, efter at have adresseret potentielle komplikationer.


Konsekvent scanning for sårbarheder, det være sig på ugentlig eller månedlig basis, efterfulgt af input til et risikostyringssystem, kan facilitere en mere effektiv og målrettet patchproces.


3. Risikostyringssystem:


At tildele relative værdier til dine aktiver er afgørende for informeret prioritering med hensyn til patching. Selvom visse aktiver, såsom en kundeserviceportal, har betydning, matcher de muligvis ikke betydningen af ​​indtægtsdrivende elementer såsom en salgsportal. Det er afgørende at integrere et robust risikostyringssystem i dit ASM-værktøj. Denne konsolidering af risici relateret til cloud-fejlkonfigurationer, skygge-IT, SaaS og leverandører af forsyningskæder giver dit sikkerhedsteam mulighed for effektivt at lede afhjælpningsindsatsen.


4. Workflow-integration:


For at undgå manuelle og tidskrævende processer er det afgørende at integrere workflowautomatisering. En problemfri forbindelse mellem dit ASM-værktøj og eksisterende billetsystemer strømliner patching-workflowet. I erkendelse af, at automatisering af rutineopgaver øger både effektiviteten og effektiviteten, er automatisering af patching-processen gennem ASM-værktøjer et klogt træk.


Selvom udsigten til at forbedre din ASM-strategi kan virke udfordrende, er farerne ved at være uvidende om dit aktivlandskab og dine sårbarheder langt større. Kvantificering af disse risici giver dig og din bestyrelse en informeret beslutningstagning. Bevæbnet med dygtige ASM-værktøjer kan du dygtigt identificere, vurdere og afbøde risici i din organisation – i sidste ende orkestrere et sikrere digitalt landskab gennem automatisering og velinformeret handling.

Comentários


bottom of page