top of page

Kritik af arbejdsgiver for at orientere bredere kreds om baggrund for afskedigelse

Datatilsynet udtaler kritik af en arbejdsgiver for at have orienteret hele arbejdspladsen om baggrunden for, at en medarbejder blev afskediget.Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en arbejdsgiver orienterede hele arbejdspladsen om, at en medarbejder var blevet afskediget på grund af bl.a. samarbejdsvanskeligheder.

Datatilsynet fandt i sagen, at der var grundlag for at udtale kritik som følge af, at arbejdsgiverens orienteringsmails gik videre, end hvad der var nødvendigt til formålet – nemlig at orientere de relevante personer om fratrædelsen.

I den pågældende sag havde arbejdsgiveren anført, at begrundelsen for at orientere om årsagen til fratrædelsen var at undgå rygtedannelse. Datatilsynet fandt imidlertid, at hensynet til den fratrædende medarbejder vejede tungere.

Datatilsynet tillagde det betydning, at orienteringen skete til en videre kreds af personer, og at der blev videregivet detaljerede oplysninger om baggrunden for afskedigelsen.


Comentários


bottom of page