top of page

Kritikere påpeger manglende kompetencer hos Dataetisk Råd

En gruppe prominente it-eksperter retter skarp kritik mod Dataetisk Råd og anklager det for at mangle nødvendige kompetencer. Kritikken har fået eksperterne til at etablere "det faglige dataetiske råd" under tænketanken Akademiet for de Tekniske Videnskaber. De er enige i visse dele af kritikken rettet mod Dataetisk Råd.


Dataetisk Råd, kompetencer, IT-ekspert, tænketank

Spørgsmålet om, hvad ens data må bruges til, hvordan ansigtsgenkendelse bør anvendes i det offentlige rum, og hvor meget kunstig intelligens der må benyttes til eksamener, er nogle af de dataetiske spørgsmål, som Dataetisk Råd blev nedsat af den tidligere regering i 2019 for at rådgive om. Kritikken mod rådet går på, at det lægger for meget vægt på de negative aspekter af teknologisk udvikling og at medlemmerne i det 15-mand store råd mangler faglige kompetencer.


Stephen Alstrup, medstifter af "det faglige dataetiske råd" og professor i algoritmer og kompleksitet på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, udtrykker bekymring over det totale fravær af formelle it-kompetencer i Dataetisk Råd. Han påpeger dog, at det ikke nødvendigvis betyder, at alle i rådet skal have en it-uddannelse, men at mangel på formelle it-kompetencer er problematisk.


Kritikken mod Dataetisk Råd begrunder sig dog ikke kun i manglende kompetencer. Rådet anklages også for at have en alt for negativ tilgang til teknologiske fremskridt. Alstrup og de øvrige medlemmer af det nye råd mener, at der mangler nuancer i debatten og at der er mange bekymringer, der kommer fra personer uden den nødvendige faglige forståelse. De ønsker at se mulighederne og mener, at dataetik også handler om at udnytte teknologien til gavn.


Johan Busse, formand for Dataetisk Råd, indrømmer, at der ikke er medlemmer med formelle it-kompetencer i rådet, men forsvarer rådets evne til at løse de opgaver, det er blevet pålagt. Han påpeger, at dataetik ikke kun handler om, hvordan man teknisk bruger data, men også om, hvad man bruger data til. Han anerkender, at rådet måske har blinde vinkler, men understreger, at det er veludrustet til at håndtere de opgaver, det varetager.


"Jeg vil også gerne have nogle it-kompetencer i rådet, men der er mange andre kompetencer, jeg også kunne tænke mig at bruge." Johan Busse, formand for Dataetisk Råd

Busse erkender også, at Dataetisk Råd kan virke pessimistisk over for teknologi, men påpeger, at rådet er blevet etableret midt i en teknologisk udvikling, der i visse tilfælde er løbet forud og løbsk. Han fortæller, at en væsentlig del af rådets arbejde har været at rejse diskussioner om at fastsætte grænser for teknologien, og at det derfor kan virke negativt. Han påpeger dog, at dataetik også handler om at udnytte de muligheder, der er til rådighed.

Det nystiftede "faglige dataetiske råd" ønsker, ideelt set, at Dataetisk Råd udvides med it-faglige kompetencer. De ønsker også en styrkelse af de offentlige myndigheder, der sikrer overholdelse af dataetik. De påpeger det store fravær af disse myndigheder i Danmark og henviser til nedskæringerne i Datatilsynet som et eksempel.


Johan Busse afviser imidlertid, at manglende kompetencer i Dataetisk Råd er direkte forbundet med de påpegede problemer. Han forklarer, at det ikke er rådets opgave at kommentere på besparelserne i Datatilsynet, da det ville involvere at prioritere nogle institutioner over andre, hvilket er en politisk beslutning.


Kritikken mod Dataetisk Råd handler altså både om manglende faglige kompetencer og en opfattelse af en for pessimistisk tilgang til teknologiske fremskridt. På den anden side understreger rådets formand, at de er veludrustet til deres opgaver og at dataetik også handler om at udnytte teknologiens muligheder. Diskussionen om sammensætningen og rollefordelingen i Dataetisk Råd fortsætter derfor mellem de forskellige interessenter.


Hvad er Data Etisk Råd?


Det danske Dataetisk Råd blev etableret af den tidligere regering i 2019 med det formål at rådgive regeringen, Folketinget og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål. Rådet blev nedsat for at adressere de etiske udfordringer og spørgsmål, der opstår i forbindelse med den teknologiske udvikling og anvendelsen af data.


Rådets opgave er at bidrage med ekspertise og rådgivning på områder som brugen af data, ansigtsgenkendelse, kunstig intelligens og andre teknologiske fremskridt. Det skal bidrage til at skabe en bredere forståelse for de etiske implikationer af teknologi og bidrage til at formulere retningslinjer og principper for ansvarlig og etisk brug af data.


Dataetisk Råd spiller en vigtig rolle i at skabe en dialog og debat om dataetik i samfundet og arbejder for at skabe en afbalanceret tilgang til teknologisk udvikling. Det fokuserer på både at identificere potentielle risici og udfordringer ved anvendelsen af data samt at udforske mulighederne og potentialet for positiv forandring og nytteværdi.


Rådet består af eksperter inden for forskellige relevante fagområder og har til formål at inddrage forskellige perspektiver og sikre en bred repræsentation af viden og erfaringer. Gennem sin rådgivning og anbefalinger søger Dataetisk Råd at bidrage til en ansvarlig og etisk anvendelse af data i samfundet.


コメント


bottom of page