top of page

Når forældre søger om indsigt i barnets oplysninger

I forlængelse af en undersøgelse indskærper Datatilsynet, at retten til indsigt er en personlig rettighed - også når personen ikke er myndig.Datatilsynet har på baggrund af en konkret henvendelse undersøgt, hvordan Gribskov Kommune håndterer anmodninger om indsigt fra forældre i et fælles barns oplysninger.

Undersøgelsen er mundet ud i et afsluttende brev fra Datatilsynet til kommunen, hvor et hovedbudskab er, at retten til indsigt er en personlig rettighed, der tilkommer den enkelte registrerede. Det gælder også, når der er tale om et barn. Barnet er med andre ord selvstændig rettighedsindehaver.

Forældre kan dog understøtte deres barn i at udøve barnets ret til indsigt ved at anmode om indsigt på barnets vegne. Den enkelte forælder kan som udgangspunkt foretage en sådan anmodning uden dokumentation for tilsagn fra den anden forælder.

Et krav om, at begge forældre normalt skal give tilsagn, vil derimod efter tilsynets opfattelse kunne besværliggøre udøvelsen af barnets ret til indsigt.


Comentarios


bottom of page