top of page

Ny rapport fra Keeper Security åbner for dialog med børn og unge omkring IT-sikkerhed

Keeper Security har fornylig lanceret, det de kalder "Parental Practices Report: Conversations on Cybersecurity", Denne rapport understreger behovet for selvsamme nye tiltag, som vi fornylig har lanceret her hos Dansk IT-sikkerhed; nemlig at det efterhånden haster med digital sikkerhedsuddannelse og samarbejde inden for familiens rammer, så både børn og unge også får en forståelse for vigtigheden af IT-sikkerhed.


Dansk IT-sikkerhed, Ungdom og Undervisning, Cybersecurity,  IT-sikkerhed, Keeper Security, Sikkerhedsrapport, IT-sikkerhedsundersøgelse, Censuswide, Parental Practices Report, IT-sikkerheds uddannelse for familier

Rapporten fra Keeper Security, som dykker ned i forældres holdninger, praksis og bekymringer vedrørende cybersikkerhedsdiskussioner med deres børn, understreger cybersikkerhedsundervisningens vitale rolle i nutidens stadig mere online verden.


Resultaterne er slående, hvor næsten hver tredje (30%) forældre indrømmer, at de aldrig har talt om IT-sikkerhed med deres børn. Alarmerende nok giver 41% af forældrene, der indrømmede ikke at vide, hvordan man laver robuste adgangskoder, stadig deres børn adgang til deres mobile enheder, og 32% udvider adgangen til deres computere.


"Denne undersøgelse understreger det presserende behov for øget bevidsthed og uddannelse om digital sikkerhed blandt forældre" - Darren Guccione, administrerende direktør for Keeper Security

Darren Guccione, administrerende direktør for Keeper Security, understregede: "I takt med at børns digitale engagement fortsætter med at stige, er samtalen omkring cybersikkerhed blevet et integreret aspekt af nutidigt forældreskab. Denne undersøgelse understreger det presserende behov for øget bevidsthed og uddannelse om digital sikkerhed blandt forældre, med skoler potentielt træder ind i en tidligere alder."


Sikkerhedsrapportens hovedtræk


1. Prioritering af samtaler: Globalt rapporterede 57 % af de adspurgte, at de følte sig mere trygge ved at diskutere adgangskodesikkerhed end seksualundervisning, mens 16 % udtrykte større lethed med sidstnævnte. Det er bemærkelsesværdigt, at 19 % udtrykte ubehag ved at tage fat på begge emner.


2. Forældreroller: Mens fædre bekender sig til større trøst i at diskutere cybersikkerhed, er mødre de primære initiativtagere til disse samtaler. Cirka 56 % af forældrene angav, at mødre leder diskussionerne om cybersikkerhed, og 52 % tilskriver det fædre.


3. IT-sikkerhedssamtaler: Foruroligende nok indrømmede 30 % af forældrene, at de aldrig havde talt om cybersikkerhed med deres børn. Ikke desto mindre har 75 % af forældre med børn i alderen 12-16 og 62 % med børn i alderen 8-11 engageret sig i disse diskussioner. Manglen på vejledning til yngre børn, der navigerer på internettet, giver anledning til betydelige bekymringer, da 44 % ejer mobiltelefoner, og 46 % har online spillekonti.


4. Adgangskoder: Kun 45 % af forældrene troede, at deres 8-11-årige kunne skabe roburste adgangskoder, mens 70 % havde samme tillid til 12-16-årige. Forældre med begrænset viden om adgangskodesikkerhed indrømmede at give deres børn adgang til enheder, hvilket understregede potentielle risici.


5. Digital adgang: Graden af ​​adgang til digitale konti varierer med alderen, da 73 % af de 12-16-årige ejer mobiltelefoner. Blandt forældre, der bemærkede deres barns manglende forståelse for at skabe sikre adgangskoder, har næsten halvdelen (48%) deres egne telefoner, og 44% har deres egne online spillekonti.


Rapporten far Keeper Security bygger på en omfattende undersøgelse, der var udført i starten af 2023 af organisationen "Censuswide", som engagerede 4005 forældre med forskellig baggrund på tværs af udvalgte lande. Forskningen dykkede ned i forældrenes komfortniveauer, hyppigheden af ​​cybersikkerhedsdiskussioner, hvem der er ansvarlig for disse samtaler, og de digitale platforme, børn har adgang til.


OBS:

Hvis du er interesseret i at læse mere om vores nye tiltag her hos Dansk IT-sikkerhed, så kan de læse mere her: Dansk IT-sikkerhed: Ungdom og Undervisning

Comments


bottom of page