top of page

Nyt om transatlantiske overførsler af personoplysninger

I dag har Joe Biden udstedt et præsidentielt dekret om udveksling af personoplysninger mellem EU og USA. Det er et skridt på vejen, men er ikke i sig selv et grundlag for overførsler, før EU-Kommissionen har fået godkendt en vurdering , der samlet set konstaterer, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i USA.USA's præsident Joe Biden har i dag udstedt en såkaldt executive order, som skal gennemføre den amerikanske del af den principaftale om overførsel af personoplysninger mellem EU og USA, som blev indgået i foråret.

Det amerikanske dekret betyder dog ikke, at danske virksomheder og myndigheder allerede nu kan overføre personoplysninger til USA uden et overførselsgrundlag og opfyldelse af kravene, som følger af Schrems II-afgørelsen. Næste skridt er, at EU-Kommissionen efter en særlig procedure, der også indbefatter høring af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, skal afgøre, om der kan laves en tilstrækkelighedsvurdering.

For at det kan ske, skal indsamlingen af personoplysninger være proportional og begrænset til det strengt nødvendige, og EU-borgere, der får deres personoplysninger behandlet af de amerikanske efterretningstjenester, skal have adgang til effektive retsmidler, herunder en uafhængig klageinstans.


Коментарі


bottom of page