top of page

Proton’s CEO fortæller hvorfor de fortsat modtager Bitcoin som betaling

Opdateret: 12. okt. 2023

Dette interview er med Andy Yen, grundlægger og administrerende direktør for Proton, og det blev afholdt under Collision Conference i Toronto.


Proton, Kryptering, Privatliv, Email, Bitcoin, Krypteringspolitik

Interviewet diskuterer hans synspunkter på bitcoin, kryptering samt de langsigtede tendenser, der vil påvirke begge teknologier.


Interviewet er med Andy Yen, CEO for Proton, en af de største leverandører af krypterede produkter. Samtalen drejer sig om hans perspektiver på bitcoin, kryptering og hvordan politik kan påvirke teknologierne på lang sigt.


Andy'Yen’s tilgang til Bitcoin:


Andy fortæller om Protons oplevelse med PayPal, der begrænsede deres oprindelige crowdfunding-kampagne i 2014. Dette førte dem til at åbne op for bitcoin-donationer, og det åbnede deres øjne for kryptos potentiale. Han fremhæver decentraliseringens frihed og modstanden mod blokering fra enkelte finansielle institutioner som afgørende faktorer.


Bitcoin som en moden teknologi:


Andy kommenterer på Bitcoin's modenhed og institutionernes interesse, herunder BlackRocks støtte til en krypto-ETF. Han forklarer, at institutionerne deltager primært på grund af økonomiske gevinster og påpeger, at teknologien bag bitcoin muliggør hurtigere og mere pålidelige transaktioner end traditionelle metoder som SWIFT.


Fremtiden for kryptering:


Andy diskuterer krypteringens fremtid i en politisk kontekst, der kan virke mere fjendtlig. Han påpeger, at støtte og modstand mod kryptering altid kommer i bølger, afhængigt af politiske ændringer og globale begivenheder. Han bemærker, at Proton har oplevet en skiftende holdning over de sidste 10 år, hvor mange regeringer nu anerkender vigtigheden af kryptering for at beskytte online privatliv.


Konflikten omkring krypteringspolitik:


Andy adresserer konflikten mellem at beskytte privatliv og bekæmpe kriminalitet online. Han påpeger udfordringen for lovgivere i at skabe lovgivning, der respekterer både privatliv og sikkerhed. Han nævner specifikke eksempler fra EU og UK, der søger at regulere kryptering og online indhold, og påpeger behovet for at uddanne politikere om teknologiens begrænsninger og muligheder.


Afsluttende bemærkninger om krypterings rolle:


Andy slutter af med at understrege, at kryptering er afgørende for online sikkerhed, og at det er muligt at bekæmpe ulovligt indhold uden at gå på kompromis med privatlivets fred. Han opfordrer til en fortsat dialog og uddannelse af politikere for at finde passende løsninger, der respekterer både privatliv og sikkerhed.

Comentários


bottom of page