top of page

Rusland betragter Finland som en fjendtlig nation: Finland tager det med ophøjet ro

Forholdet mellem Finland og Rusland har gennemgået en betydelig forværring, hvor Rusland har tilkendegivet at landet nu opfatter Finland som en fjendtlig nation.


Finland, Rusland, Politik, Krig, Ukraine, Nato, Sikkerhedstjeneste, Supo, Infrastrukturoperationer

Set i betragtning af den eskalerende trussel fra efterretnings- og påvirkningsoperationer rettet mod kritisk infrastruktur, er det vigtigt at bemærke, at en øjeblikkelig lammelse af infrastrukturoperationer i Finland anses for usandsynlig.


Forholdet mellem Finland og Rusland har gennemgået en betydelig forværring, hvor Rusland har tilkendegivet, at det er parat til at gribe ind, hvis det finder det nødvendigt.

Den 12. oktober udgav den finske sikkerheds- og efterretningstjeneste (Supo) sin nationale sikkerhedsoversigt.


Hvad er det finske Supo?


Den finske Supo, eller "Säkerhetspolisen," er landets nationale sikkerhedstjeneste. Den er ansvarlig for at beskytte Finland mod trusler som spionage, terrorisme og ekstremisme.


Supo overvåger og analyserer information for at identificere og imødegå potentielle trusler mod landets sikkerhed og stabilitet. De samarbejder også med andre nationale og internationale sikkerhedsorganisationer for at styrke sikkerheden i Finland.


Den åbenlyse grund til foholdets forværring er Finlands NATO-medlemskab


Forvandlingen i dynamikken mellem Finland og Rusland tilskrives primært den ukrainske konflikt, deraf følgende sanktioner, og Finlands NATO-medlemskab. I øjeblikket opfatter Rusland Finland som en fjendtlig enhed. Denne holdning er tydelig i den negative fremstilling af Finland i russiske medier og lukningen af ​​generalkonsulatet i St. Petersborg.


"Finlands potentielle optagelse i NATO, den igangværende konflikt i Ukraine, er et uddybende skisma mellem vestlige nationer og Rusland"- Antti Pelttari, Chef for Supo

"Selvom Ruslands nuværende fokus er på konflikten i Ukraine og afbøde landets internationale isolation, er det afgørende at erkende, at truslen fra russisk efterretningstjeneste og påvirkningsoperationer i Finland fortsætter. Finlands potentielle optagelse i NATO, den igangværende konflikt i Ukraine, er et uddybende skisma mellem vestlige nationer og Rusland, samt eskalerende sanktioner, kan foranledige skærpede russiske modforanstaltninger mod Finland," udtaler Supo-direktør, Antti Pelttari.


"På nuværende tidspunkt tjener russiske påvirkningsoperationer mod Finland som en afskrækkende foranstaltning" - Finlands nationale sikkerhedstjeneste Supo

Russiske påvirkningsbestræbelser har primært til formål at så splid i NATO og EU, samt at mindske vestlig støtte til Ukraine. Fremskridtene i Finlands NATO-medlemskab og dets adfærd over for Rusland overvåges nøje. Rusland er parat til at handle mod Finland, hvis det skulle se behovet. Reaktionsforanstaltninger vil blive fastlagt af Rusland i overensstemmelse med Finlands handlinger. Det er vigtigt at erkende, at NATO-medlemskab tilbyder et skjold mod de mest aggressive former for indflydelse.


En Supo-vurdering fra det foregående år viste, at selvom truslen om efterretnings- og påvirkningsoperationer rettet mod kritisk infrastruktur er eskaleret, er en umiddelbar lammende effekt på sådanne operationer i Finland fortsat usandsynlig. Maritim infrastruktur anses for at være mere modtagelig sammenlignet med landbaserede installationer. Denne vurdering bevarer sin gyldighed, da Finland er godt forberedt til at konfrontere sådanne trusler.


"På nuværende tidspunkt tjener russiske påvirkningsoperationer mod Finland som en afskrækkende foranstaltning. Energisektoren er et glimrende eksempel på et effektivt mål i denne sammenhæng, selvom målet ikke er at påføre ægte lammende virkninger. Potentielle handlinger som Rusland kunne tage mod Finland, omfatter bla. informations -baseret påvirkning og udhulning af bilaterale bånd, der potentielt kulminerer i tilbagetrækninger fra eksisterende traktater. Denial of service-angreb kan også skabe en opfattelse af sårbarhed i infrastruktur og tjenester, selv i fravær af faktiske skader," belyser en Supo-specialistforsker.

Comments


bottom of page