top of page

Skærmfri og social - er det muligt?

Digitale teknologier er blevet en uundgåelig integreret del af vores daglige liv, og både børn, unge, foældre og uddannelsesinstitutioner står over for en udfordring af monumental større.


Digitale teknologier, Skærmfri, Skærmtid, Forældre, Børn, Unge, Uddannelsesinstitutioner, Digitalisering, Teknologi forståelse, Sociale Medier, Tech giganter, Socialt Ansvar

Sundt forhold til skærmen: DKITS Perspektiv


Børn og unges stadigt voksende afhængighed af skærme og de sociale medier. Som repræsentanter for foreningen "Dansk IT Sikkerhed" ser vi med bekymring på denne udvikling og ønsker at kaste lys over problemets dybde samt præsentere løsninger og strategier til forældre, skoler og de unge selv.


Det Skjulte Pres: Sociale medier og social forventninger


Forældre, lærere og unge selv er vidner til den konstante strøm af information, interaktion og underholdning, der flyder gennem digitale enheder. Sociale medier har skabt et landskab, hvor venskaber, sociale cirkler og fritidsaktiviteter i stigende grad organiseres og koordineres online.


Det er ikke længere blot et spørgsmål om at have adgang til disse platforme, det er blevet en nødvendighed for at opretholde sociale relationer og være informeret om begivenheder og aktiviteter.


En undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier bekræfter denne udfordring. Rapporten viser, at 84% af danske unge mellem 15-25 år anvender sociale medier dagligt, og for mange af dem udgør det en væsentlig del af deres sociale liv.


Denne afhængighed af online interaktioner kan føre til følelser af isolation og manglende tilhørsforhold for dem, der ikke er aktive på disse platforme.Digitale teknologier, Skærmfri, Skærmtid, Forældre, Børn, Unge, Uddannelsesinstitutioner, Digitalisering, Teknologi forståelse, Sociale Medier, Tech giganter, Socialt Ansvar


Forældre: Guider i den Digitale Verden


Forældre spiller en afgørende rolle i at hjælpe deres børn med at navigere i denne digitale verden. Det er vigtigt at etablere sunde vaner og grænser for skærmtid derhjemme. Dette kan opnås ved at skabe en balanceret tilgang, der integrerer fysisk aktivitet, ansigt-til-ansigt-interaktioner og skærmtid.


Det er også væsentligt at være opmærksom på, hvilke sociale medier ens børn anvender, og at opmuntre til åben dialog omkring deres online aktiviteter og eventuelle bekymringer.


"Det er afgørende, at vi som samfund erkender kompleksiteten af den digitale verden, og at vi sammen arbejder på at skabe et miljø, hvor vores børn og unge kan trives uden at være fanget af skærmen" - Claus Hansen, Dansk IT Sikkerhed

Skoler og uddannelsesinstitutioner: Digital balance


Skoler og uddannelsesinstitutioner spiller også en central rolle i kampen mod skærmafhængighed. Det er nødvendigt at integrere undervisning om digital balance og online sikkerhed i læseplanen på en måde, der engagerer og uddanner eleverne.


Desuden bør der skabes alternative muligheder for socialt samvær uden for skærmen, såsom klubber, sportsaktiviteter og frivilligt arbejde, der kan fremme fællesskab og interaktion offline.


De unge selv: Katalysatorer for forandring


Endelig er det afgørende at involvere de unge selv i denne proces. De skal opmuntres til at reflektere over deres eget forbrug af sociale medier og skærmtid og til at deltage i aktiviteter, der ligger uden for den digitale sfære.


Desuden kan de unge være med til at skabe positive ændringer ved at danne støttegrupper og netværk, der fremmer en sundere balance mellem online og offline livsstil.Digitale teknologier, Skærmfri, Skærmtid, Forældre, Børn, Unge, Uddannelsesinstitutioner, Digitalisering, Teknologi forståelse, Sociale Medier, Tech giganter, Socialt Ansvar


Kampen mod skærmafhængighed kræver en koordineret indsats fra alle samfundets aktører. Forældre, skoler og de unge selv skal arbejde sammen om at fremme sunde vaner og skabe alternative muligheder for socialt samvær uden for den digitale verden.


Ved at tage denne udfordring op på en proaktiv måde kan vi sikre, at vores børn og unge trives både online og offline.

Comments


bottom of page