top of page

Status på digital trivsel blandt unge i Danmark

Digitale medier har indtaget en central plads i unge menneskers liv og er i stigende grad blevet associeret med øget mistrivsel.


Mistrivsel, Børn og Unge, Digitale medier, Sociale medier, Undersøgelse, Rapport

Flere undersøgelser antyder en forbindelse mellem brugen af digitale platforme, især sociale medier, og en stigning i risikoen for depression, ensomhed og lavt selvværd blandt unge. Dette komplekse fænomen synes at skyldes en række faktorer, herunder øgede sociale sammenligninger og et omfattende forbrug, der kan føre til søvnunderskud, manglende motion og begrænset menneskelig kontakt.


Sociale Medier og Skærmbrug


I en nylig undersøgelse fra et Deloitte ekspertpanel fremgik det, at næsten to ud af tre eksperter mener, at den øgede brug af sociale medier spiller en betydelig rolle i den stigende mistrivsel blandt unge. En mindre andel på ca. 12 procent er uenige og påpeger, at sociale medier ofte bliver syndebuk for en mere kompleks udvikling, der ikke kan forklares entydigt.


Mistrivsel, Børn og Unge, Digitale medier, Sociale medier, Undersøgelse, Rapport

En overvældende majoritet af eksperterne, over 80 procent, var enige i behovet for at regulere indholdet på sociale medier mere end det gøres i dag. Dette synspunkt understøttes af tanken om, at en strammere regulering kan bidrage til at reducere vanedannende træk ved sociale medier. Forslag inkluderer krav om afskaffelse af vanedannende algoritmer og 'automatisk videre til næste'-funktioner på sociale medier og streamingtjenester. Yderligere kan et forbud mod indsamling af data fra børn under 18 år reducere unge som en attraktiv målgruppe for techselskaber.


Højere aldersgrænser eller direkte forbud


Debatten om højere aldersgrænser eller direkte forbud mod visse sociale medier er mere nuanceret. Øget regulering, herunder forbud mod adfærdsbaseret markedsføring til børn under 16 år, kan ifølge netværket 'Tech og Trivsel' være et skridt i retning af at skabe et sundere digitalt miljø for unge.


En aktuel diskussion omfatter også brugen af mobiltelefoner i skoletiden. Eksperterne er delt i synet på et potentiel mobilforbud i grundskolen. Flere rapporter viser at undervisning i brugen af digitale teknologier er mere hensigtsmæssig end et totalt forbud. Vores kilder understreger behovet for en grundig analyse af skolernes mobilpolitik og dens indvirkning på børns trivsel.


En lignende diskussion finder sted vedrørende skærmbrug i undervisningen i grundskolen. Eksperterne er uenige om, hvorvidt man bør reducere skærmbrugen i undervisningen, men mange peger på behovet for øget fokus på digital dannelse.


Dette kan omfatte undervisning i forståelsen af digitale teknologier og kritisk brug af sociale medier. Nogle eksperter foreslår endda indførelsen af digital dannelse som et selvstændigt fag eller integreringen af emnet i eksisterende fag.


I sidste ende er der behov for en holistisk tilgang, hvor regulering, uddannelse og forskning går hånd i hånd for at skabe et sundt digitalt miljø for unge.


Dansk IT Sikkerhed forbliver engageret i at undersøge og fremme løsninger, der sikrer en tryg og bæredygtig anvendelse af digitale medier blandt unge.


Links til benyttede kilder:

Comments


bottom of page