top of page

Undersøgelse om cybersikkerhed i byggebranchen

I det moderne digitale landskab er ingen virksomheder eller enkeltpersoner immune over for truslerne fra cyberkriminalitet. Mens fokus ofte er rettet mod store teknologivirksomheder og finansielle institutioner, er det vigtigt at erkende, at mindre erhverv, såsom håndværkere, er de mest typiske ofre for hackerangreb og digital berigelses-kriminalitet. Da det samtidigt er dem, der er mest sårbare over for cyberangreb, er der god grund til bekymring i forbindelse med for eksempel anvendelsen af kunstig intelligens i stadigt flere hackerangreb.

Cybersikkerhed i byggebranchen

For at belyse denne problemstilling og forstå de specifikke udfordringer, som danske håndværkere står over for, gennemfører Dansk IT Sikkerhed en omfattende markedsundersøgelse i 3. kvartal 2023, som i 4. kvartal udgives i samarbejde med tidsskrifter og organisationer i byggebranchen.


Bygge- og anlægsbranchen spiller en afgørende rolle i Danmarks økonomi og samfund som helhed. Mange virksomheder er imidlertid ikke altid opmærksomme på truslerne inden for cybersikkerhed og har derfor større risiko for at blive mål for angreb. Ved at udføre denne markedsundersøgelse bliver det muligt at afdække håndværkernes nuværende sikkerhedspraksisser, deres udfordringer og deres viden om cybertrusler. Resultaterne kan bidrage til at skabe bevidsthed om behovet for cybersikkerhed inden for bygge- og anlægssektoren og styrke indsatsen for at beskytte disse virksomheder mod angreb.

IT sikkerhed i bygge og anlægsbranchen

Markedsundersøgelsen blandt danske håndværkere om cybersikkerhed er yderst relevant af flere årsager. For det første er håndværkere ofte afhængige af digitale værktøjer, software og netværk til at udføre deres arbejde effektivt. Enhver form for cyberangreb eller dataforstyrrelser kan derfor have alvorlige konsekvenser for deres daglige drift og forretningens kontinuitet. For det andet har mange håndværkere adgang til personlige og følsomme oplysninger om deres kunder, hvilket gør dem til potentielle mål for angreb, der sigter mod identitetstyveri eller datalækage. Endelig er hver enkelt virksomhed i branchen ofte en del af en større forsyningskæde og således kan et svagt led i kæden have alvorlige konsekvenser for partnere og kunder.


Formålet med denne omfattende markedsundersøgelse er at opnå en dybtgående forståelse af byggebranchens nuværende cybersikkerhedspraksis, udfordringer og behov. Undersøgelsen vil identificere, hvilke sikkerhedsforanstaltninger håndværkere allerede har implementeret, og hvilke områder der mangler opmærksomhed og forbedring. Resultaterne vil også bidrage til at kortlægge de mest almindelige typer af cybertrusler, som håndværkere står over for, og identificere eventuelle sikkerhedshuller eller svagheder i deres IT-infrastruktur. Baseret på disse indsigter kan Dansk IT Sikkerhed og vores partnere i byggebranchen udvikle anbefalinger, vejledninger og uddannelsesprogrammer, der er skræddersyet til håndværkere for at styrke deres cybersikkerhed og minimere risikoen for angreb.

Håndværkere og IT SIkkerhed

Den omfattende markedsundersøgelse om cybersikkerhed i byggebranchen er en væsentlig indsats for at øge bevidstheden om truslerne inden for cybersikkerhed i denne sektor. Ved at indsamle og analysere data om håndværkernes sikkerhedspraksis kan undersøgelsen bidrage til at skabe målrettede løsninger og ressourcer til at styrke cybersikkerheden og beskytte håndværkernes forretninger. Det er vigtigt at prioritere cybersikkerhed på tværs af alle brancher og virksomheder for at sikre en tryg og sikker digital fremtid i Danmark.

Comentarios


bottom of page