top of page

Vejdirektoratet og TriFork udvikler AI til kortlægning af invasive arter


Vejdirektoratet har taget et nyt våben i brug i kampen mod invasive arter, der truer den naturlige flora langs de mange kilometer af statsveje. En særlig gul AI-bil, der tilhører Vejdirektoratet, er for øjeblikket i gang med at kortlægge invasive plantearter som gyldenris, lupiner og rynket rose.


Vejdirektoratet, TriFork, Kortlægning, Biodiversitet, Invasive arter, AI, Kunstig Intelligens

I samarbejde med Sverige og Island har Vejdirektoratet investeret 2,2 millioner kroner i udviklingen af kunstig intelligens, der kan registrere disse invasive arter. Formålet er at kunne bekæmpe dem, inden de kvæler den naturlige biodiversitet.


"Danmark skal have mere og bedre natur. Vi har store forventninger til, at teknologien kan hjælpe os med at bekæmpe arter, som har en negativ effekt på biodiversiteten" Biolog Christina Steenbeck

Verden befinder sig i en global biodiversitetskrise, hvor arter uddør hver eneste dag. Hele en fjerdedel af verdens arter er truet af udryddelse, og i Danmark står 1.844 arter af dyr, planter og svampe i fare for at forsvinde ifølge Danmarks Naturfredningsforening.


"Danmark skal have mere og bedre natur. Vi har store forventninger til, at teknologien kan hjælpe os med at bekæmpe arter, som har en negativ effekt på biodiversiteten. Men det er også et projekt, som tager tid og kræver grundighed. Målet er at gøre algoritmerne så gode, så vi kan registrere de invasive plantearter i al slags vejr og under forskellige lysforhold, og hvor de kun lige er kommet frem. Dermed kan vi hurtigt sætte ind med bekæmpelsen, inden arterne overtager et område," udtaler biolog Christina Steenbeck fra Vejdirektoratet.


"Vejene er den store dræber, og derfor giver det mening at investere i endnu bedre data" Biolog Christina Steenbeck

For at håndtere den store udfordring med invasive arter og deres indvirkning på trafikdræbte dyr har Vejdirektoratet allieret sig med den private it-virksomhed, Trifork. Sammen arbejder de på at udvikle dette fælles nordiske projekt. På længere sigt er planen, at det specielle kamera i AI-bilen også skal kunne genkende trafikdræbte dyr, så Vejdirektoratet kan indsamle bedre data om de områder, hvor det er særligt svært for dyrene at krydse vejene.


"Vejene er den store dræber, og derfor giver det mening at investere i endnu bedre data. Vores plan for fremtiden er, at Vejdirektoratets tilsynsbiler, der hver dag kører rundt på statsvejene i hele landet, skal udstyres med kameraer, der er trænet til både at genkende invasive plantearter og trafikdræbte dyr, når de møder dem," tilføjer Christina Steenbeck.


Der er særligt fokus på følgende invasive arter:


- Kæmpe-bjørneklo

- Pileurt (japan- og kæmpe-pileurt)

- Gyldenris (kanadisk + sildig gyldenris)

- Mangebladet lupin

- Pastinak

- Rynket rose

- Kæmpe-balsamin

- Gyvel (problemart)


Med kunstig intelligens som en hjælpende hånd i kampen mod invasive arter håber Vejdirektoratet at beskytte den danske natur og bevare biodiversiteten for kommende generationer.

Comments


bottom of page