top of page

Privatlivspolitik for DKITS ApS

 

Senest opdateret 02-05-2023

Her finder du information om, hvordan vi håndterer og behandler personoplysninger, og på hvilket grundlag dette sker. Du kan også læse, hvilke rettigheder - du som registreret - har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvem er vi?

DKITS er en organisation, der har en interesse i forebyggelse af digital kriminalitet. Vi arbejder både for at nedbringe antallet af kriminelle og antallet af ofre, og for at reducere digitale platforme og situationer, hvor digital kriminalitet finder sted. Vi ønsker desuden at fremme trygheden og samfundets robusthed over for kriminalitet.

 

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Når du besøger Dansk IT Sikkerheds hjemmeside, anvendes der cookies bl.a. til statistiske formål. Cookies kan fx give et overblik over, hvor mange besøgende, der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, der besøges. Du har som bruger mulighed for at vælge, hvilke cookies, der indsamles, eller fravælge alle cookies bortset fra dem, der er nødvendige for at siden fungerer.

 

Læs mere om cookies på DKITS.dk.

 

Når du bestiller materialer, fx brochurer, rapporter og plakater via hjemmesiden, indtaster du oplysninger, som gemmes i vores system. Oplysningerne bruges til at kunne sende materialerne til dig og videregives i særlige tilfælde til tredjepart. Tredjiepart kan blandt andet være Facebook eller Google.

 

Vi anvender i det omfang det er nødvendigt også oplysninger fra andre offentlige eller private organisationer.

 

Dansk IT Sikkerhed behandler personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser. Når du skriver til DKITS’s hovedpostkasse info@dkits.dk, vil din henvendelse blive besvaret, og persondata vil blive behandlet og i nogle tilfælde opbevaret.

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Dansk IT Sikkerhed opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen.

 

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

 

Sikkerhed

Når vi modtager oplysninger om dig, fx i en mail du sender til os eller hvis du bestiller materialer via hjemmesiden, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert og i overensstemmelse med GDPR-reglerne.

 

Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger.

 

Desuden er der lavet foranstaltninger, som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Dansk IT Sikkerhed varetager.

 

Disse omfatter:

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Ret til berigtigelse af dine personoplysninger

Ret til sletning af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling dine personoplysninger

Ret til dataportabilitet (dvs. ret til at have kontrol over egne data)

Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

DKITS ApS

Lindholm Havnevej 31
5800 Nyborg

CVR 44728184

info@dkits.dk

 

Klager

Hvis du ønsker at klage over Dansk IT Sikkerheds behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os på info@dkits.dk. Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

 

Hvad er retsgrundlaget?

De indsamlede oplysninger behandles for at vi kan varetage vores opgaver som rådgivende organisation. Vores behandlingshjemmel er derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

 

Legitime interesser

Vi kan basere behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, markedsføringsaktiviteter, yde support såvel som forbedring og udvikling af vores hjemmesider og øvrig kommunikation (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 

Videregivelse til andre dataansvarlige og databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med DKITS leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med Europæisk lovgivning i henhold til indgåede databehandleraftaler.

 

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmesider.

bottom of page