top of page

Tema: Del med omtanke 

Mål med Temaet

Forstå værdien af privatliv

Det er afgørende, at eleverne lærer, hvordan deres handlinger online kan påvirke deres privatliv. Vi vil diskutere konceptet om privatlivets grænser og hvordan man kan beskytte personlige oplysninger online. Dette læringsmål har til formål at gøre eleverne opmærksomme på risiciene ved at dele for meget information og de potentielle konsekvenser, det kan have for dem selv og andre.

Lær hvad man deler

Vi fokuserer på at lære eleverne, hvad der er passende at dele på sociale medier og internettet. Dette indebærer at forstå forskellen mellem privat og offentlig information, samt hvordan man træffer kloge beslutninger om, hvad der deles online. Eleverne vil blive opfordret til at tænke kritisk over indholdet af det, de deler, og at forstå, at det, de deler online, kan blive set og delt ud over deres oprindelige hensigt. Dette hjælper med at udvikle ansvarlige digitale borgere, som er bevidste om deres digitale fodaftryk.

Respekter andres valg

Lektionen søger at opmuntre eleverne til at respektere andres valg med hensyn til, hvad de deler på sociale medier og internettet. Dette inkluderer at forstå vigtigheden af at respektere privatlivets fred og grænser for andre personer, og at undgå at sprede eller dele information uden andres samtykke. Gennem dette læringsmål vil eleverne lære vigtigheden af empati og respekt i den digitale verden, og hvordan de kan bidrage til en sundere og mere respektfuld online kultur.

1. Hvornår skal man ikke dele

Eleverne parres to og to og sammenligner fiktive hemmeligheder for at begynde at tænke over privatlivets grænser.

  Forstå værdien af privatlivet

  Hvilken oplysninger skal holdes private
  Hvorfor holder vi nogen ting private
  Sådan respekterer du andres privatliv

2. Bevar privatlivets fred

Hvilke direkte konsekvenser det kan have at dele sit privatliv offentligt på nettet. Hvordan påvirker det og hvad sker der når det går galt.

  Privatlivet fra forskellige vinkler

  Hvornår er privatliv vigtigt
  Aktivitet: Privatlivsscenarier
  Koder og svindlere

3. Det var ikke det, jeg mente!

Når vi bærer t-shirts med virksomhedslogoer, sports hold, skoler, musikere, politikere osv., fungerer vi i bund og grund som gående reklamesøjler.

  Hvordan bliver jeg misforstået

  Tekst og billeder uden kontekst
  Aktivitet: T-Shirt med print
  Mangel på sammenhæng i klip

4. Rammesætning

Medier bliver skabt af mennesker, der træffer valg. De mest grundlæggende af disse valg omhandler, hvad der skal inkluderes og udelukkes.

  Dig selv som medieskaber

  Hvad må man vise online
  Aktivitet: Rammesætning
  Hvordan beslutter jeg mig

5. Hvem er denne person?

Denne lektion giver eksempler på, hvordan et "digitalt fodspor" ser ud. Eleverne studerer en samling oplysninger om en fiktiv karakter.

  Sådan findes oplysninger om personer

  Digitale fodspor online
  Aktivitet: Hvem er denne person
  Indtryk og fortolkning

6. Hvordan ser andre os?

Elever udforsker, hvordan forskellige typer mennesker - forældre, arbejdsgivere, venner, politiet ville se karakteren fra sidste lektion.

  Forstå andres perspektiver

  Overvej konsekvenserne af digitale fodspor
  Aktivitet: Et nyt synspunkt
  Hvad det betyder at kuratere

Feedback på temaet

Har du forslag eller kommentarer til denne lektionsplan, så vil vi meget gerne høre mere.

Mange tak for din feeedback!

bottom of page