top of page

Ny dansk chatbot SkoleGPT, er nu tilgængelig for lærere til undervisning i kunstig intelligens

En ny dansk chatbot ved navn SkoleGPT har set dagens lys og er nu tilgængelig for lærere, der ønsker at undervise i kunstig intelligens.


SkoleGPT, ChatGPT, OpenAI, AI, Kunstig Intelligens, Skolereform, Uddannelse, Børn og Unge, Folkeskolen, Datatilsynet, GDPR

Denne intelligente chatbot er udviklet specifikt med fokus på undervisning og sikrer, at brugerdata ikke gemmes eller sælges. Dette adskiller den fra andre chatbots, som ofte er tilknyttet større teknologiselskaber.


SkoleGPT er blevet skabt af Københavns Professionshøjskole og adskiller sig fra sin mere kendte fætter, ChatGPT, ved ikke at indsamle brugerdata med det formål at tjene penge. Dette giver lærerne mulighed for at bruge chatbotten uden bekymring og skaber en tryg ramme for elevernes interaktion med den.


Ifølge Martin Exner, en it-pædagogisk konsulent på Københavns Professionshøjskole og en af udviklerne bag SkoleGPT, er der mange udfordringer i forhold til databehandling, når det kommer til brugen af den mere velkendte chatbot, ChatGPT. Brugen af tjenester som ChatGPT kan være ulovlig, især når det kommer til undervisning om kunstig intelligens på grund af GDPR-regler.


Exner ser de nye chatbots som værdifulde redskaber til undervisning i teknologiforståelse og diskussioner om brugen af kunstig intelligens som et værktøj. Han advarer dog imod at bruge ChatGPT, selv med de forsøg, lærere har gjort for at omgå GDPR-problemer ved at oprette sig som brugere og lade eleverne arbejde på deres profil. Dette kan stadig føre til potentielle brud på privatlivet og GDPR-reglerne.


SkoleGPT, ChatGPT, OpenAI, AI, Kunstig Intelligens, Skolereform, Uddannelse, Børn og Unge, Folkeskolen, Datatilsynet, GDPR

Københavns Professionshøjskole, som står bag SkoleGPT, har ingen kommercielle interesser i brugernes data. Dette har gjort det muligt at skabe en chatbot, der ikke kræver registrering og som ikke gemmer eller deler data. Martin Exner understreger vigtigheden af, at brugerne ikke er underlagt styringen fra store teknologiselskaber og at målet er at give adgang til relevante læremidler for refleksion og kreativ skaben.


”Tanken er, at vores chatbot skal være så åben og gennemsigtig som muligt, så der ikke er nogen små skjulte handlinger, man ikke kender til” Martin Exner, IT-pædagogisk konsulent, Københavns Professionshøjskole

Der er blevet diskuteret meget om elever og studerende, der har forsøgt at udnytte intelligente chatbotter til at snyde i opgaver og eksamener. Martin Exner ønsker dog at fokusere på den positive side af historien. Han ser et enormt didaktisk potentiale i brugen af kunstig intelligens som lektiementor, opgaveinspiration og sprogtræning.


Kunstig intelligens bør være en del af folkeskolens undervisning


Martin Exner påpeger vigtigheden af, at folkeskolen forbereder eleverne til den verden, de vil træde ind i efter skolen, eller når de kommer hjem. Han mener derfor, at det er skolens ansvar at undervise eleverne i kunstig intelligens, så de har en forståelse for emnet.


I denne sammenhæng fremhæver han, at SkoleGPT faktisk er et bedre værktøj end de kommercielle chatbotter. Exner påpeger, at mens ChatGPT har begrænsede indstillingsmuligheder, giver SkoleGPT mulighed for at tilpasse forskellige parametre, så den kan levere mere kreative eller præcise svar efter behov. Han lægger vægt på, at chatbotten skal være så åben og gennemsigtig som mulig, så der ikke er skjulte agendaer.


Der er også fokus på at være transparent omkring det datasæt, chatbotten er trænet på. Dette giver mulighed for en dialog med eleverne om, hvordan datasættet påvirker de svar, SkoleGPT genererer.


Folkeskolen har kontaktet Datatilsynet for at afklare, om det er lovligt at inddrage ChatGPT i undervisningen uden at overtræde GDPR-lovgivningen. Datatilsynet har ikke foretaget en konkret vurdering af ChatGPT og anbefaler, at en sådan vurdering bør foretages på et højere niveau end den enkelte lærer eller skole, grundet kompleksiteten i både GDPR-lovgivningen og firmaets håndtering af data fra chatbotten. Overtrædelse af GDPR-lovgivningen kan medføre betydelige bøder.

Comments


bottom of page