top of page

Unge og Sociale Medier: Filtre skaber en forvrænget virkelighed

Sociale medier blevet en uundgåelig del af unge menneskers liv. Men bag de smukke filtre og perfekte selfies gemmer der sig en mørk side af sociale medier, som kan have alvorlige konsekvenser for unges mentale sundhed og selvbillede.


Digital virkelighed, mobning, gruppepress, lavt selværd, epression, forvrænget virkelighed, SoMe, fotofiltre, unge menneskers liv, filtre, selfies,  sociale medier, forældre, børn, unge, mental sundhed, selvbillede.


Brugen af filtre på sociale medier (SoMe) skaber en forvrænget virkelighed, der påvirker unge negativt og bidrager til en ond spiral af usikkerhed og selvforstærkende idealer, som det bliver stadig sværere for unge at leve op til.Problemet med filtre på SoMe


  • Forvrængning af virkeligheden: Brugen af filtre på sociale medier er bare en af de ting der er med til at skabe et kunstigt og forvrænget billede af virkeligheden. Ved at tilføje filtre ændres en persons udseende og omgivelser, hvilket resulterer i en illusion af perfektion, der ikke afspejler den virkelige verden.

  • Skaber negativt selvbillede: Når unge mennesker bliver bombarderet med filtrerede billeder af deres jævnaldrende, kan det føre til en følelse af utilstrækkelighed og lavt selvværd. De begynder at sammenligne deres eget udseende og livsstil med de filtrerede billeder, hvilket ofte fører til en følelse af utilfredshed med sig selv og deres liv.

  • Selvforstærkende cyklus: Brugen af filtre skaber en ond spiral, hvor unge føler sig presset til at følge trop og også bruge filtre for at opnå det samme niveau af perfektion. Dette skaber en endeløs cyklus af usikkerhed og selvforstærkende idealer, som det bliver stadig sværere for unge at undslippe.

Digital virkelighed, mobning, gruppepress, lavt selværd, epression, forvrænget virkelighed, SoMe, fotofiltre, unge menneskers liv, filtre, selfies,  sociale medier, forældre, børn, unge, mental sundhed, selvbillede.Undersøgelser og kilder fra Danmark


1. Red Barnet: En undersøgelse fra Red Barnet fandt, at brugen af filtre på sociale medier har en negativ indvirkning på unges mentale sundhed og velbefindende.


2. TrygFonden: TrygFonden har udført undersøgelser, der viser, at unge mennesker, der bruger filtre på sociale medier, har en tendens til at have et lavere selvværd og øget angst. Kilde: TrygFonden rapport om unges trivsel og sociale medier


3. Center for Ungdomsforskning: En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning konkluderede, at brugen af filtre på sociale medier kan føre til en forværring af unges mentale sundhed og øget risiko for depression.Digital virkelighed, mobning, gruppepress, lavt selværd, epression, forvrænget virkelighed, SoMe, fotofiltre, unge menneskers liv, filtre, selfies,  sociale medier, forældre, børn, unge, mental sundhed, selvbillede.


Det er tydeligt, at brugen af filtre på sociale medier har alvorlige konsekvenser for unges mentale sundhed og selvbillede. Det er vigtigt, at unge bliver opmærksomme på disse negative virkninger og lærer at bruge sociale medier på en mere ansvarlig måde.


Derudover er det afgørende, at der bliver iværksat initiativer og politikker, der fremmer ægte repræsentation og positiv mental sundhed på sociale medieplatforme. Hvis vi ikke handler nu, risikerer vi at skabe en generation af unge, der kæmper med lavt selvværd og usikkerhed på grund af et manipuleret verdensbillede skabt af filtre på sociale medier.

Comments


bottom of page