top of page
  • Forfatters billedeDansk IT Sikkerhed

Cyberspionage truer Danmarks sikkerhed og virksomheder

Hver dag udsættes danske virksomheder for spionangreb, hvilket udgør en alvorlig trussel mod Danmarks sikkerhed og økonomi. Center for Cybersikkerhed (CFCS), der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), advarede i går om, at risikoen for cyberspionage i Danmark er på det absolut højeste niveau. Denne type spionage udføres primært af Rusland og Kina, som søger at skaffe sig adgang til danske virksomheders forretningshemmeligheder og teknologiske innovationer. CFCS har observeret en kraftig stigning i antallet af it-hændelser mod danske virksomheder og myndigheder, hvilket tyder på, at truslen er voksende.

Cyberspionage truer Danmarks sikkerhed og virksomheder

I en tid med stadigt voksende digitalisering og teknologisk udvikling er danske virksomheder og myndigheder blevet udsat for en stigende trussel om cyberspionage. Det er en alvorlig situation, der ikke kun koster virksomhederne millioner af kroner, men også kan kompromittere Danmarks sikkerhed. Ifølge Center for Cybersikkerhed (CFCS) er risikoen for cyberspionage i Danmark på det absolut højeste niveau, og det er primært Rusland og Kina, der står bag disse angreb.


Metoderne for cyberspionage varierer, men det involverer typisk hackere, der infiltrerer virksomheders computere eller netværk og stjæler følsomme oplysninger. Det kan også foregå ved at lokke medarbejdere til at udlevere koder eller interne systemer. Der er endda tilfælde, hvor spioner ansættes direkte i virksomheder for at videregive information. Især danske myndigheder og virksomheder inden for medicinalindustrien, den maritime industri og forsvarsindustrien er i fare for spionage.


Cyberspionage metoder

Cyberspionage udføres gennem forskellige metoder, herunder:

  1. Hackerangreb: Hackere infiltrerer virksomhedernes computere eller netværk for at trække oplysninger i hemmelighed.

  2. Social engineering: Medarbejdere lokkes til at udlevere følsomme oplysninger om koder eller interne systemer.

  3. Indsættelse af spioner: Udenlandske stater kan have agenter ansat i danske virksomheder, der videresælger information om virksomhederne.

Disse angreb er særligt rettet mod danske myndigheder eller virksomheder inden for medicinalindustrien, den maritime industri eller forsvarsindustrien, da disse sektorer er af særlig interesse for spioner.


Ifølge CFCS er det primært Rusland og Kina, der står bag de mange cyberspionage-angreb mod danske virksomheder. Disse lande udnytter informationer, de stjæler, til at understøtte deres egne sektorer og udvikling, hvilket giver dem en konkurrencefordel. Samtidig kan de også drage økonomisk fordel af de stjålne oplysninger.


En sektor, der har været særligt udsat for cyberspionage, er den maritime industri. Danske virksomheder inden for denne sektor er kendt for deres teknologiske innovationer inden for maritimt udstyr, sonar og radar. Dette gør dem til attraktive mål for russiske spioner, der ønsker at kopiere deres produkter til eget brug.


Cyberspionage udgør et alvorligt problem for danske virksomheder, da det kan medføre stjålne designs og produkter samt mistet konkurrencefordel. Mere end halvdelen af de 25 største danske børsnoterede virksomheder har derfor oprustet deres cybersikkerhed for at imødegå den voksende trussel.

Rusland er ikke særlig innovativ, når det handler om eksempelvis maritimt udstyr, sonar og radar, og der kan vi se, at danske virksomheder kan være særligt sårbare, fortæller Anders Henriksen, som er kontraspionagechef i Politiets Efterretningstjeneste.

Selvom virksomhederne forsøger at beskytte sig mod truslen, gennem foranstaltninger som at undlade at medbringe egne telefoner på rejser, er der behov for politisk handling og øgede ressourcer inden for cyberområdet. Det er nødvendigt at styrke cyberforsvaret og sikre ekspertrådgivning til virksomhederne for at imødegå den voksende trussel fra cyberspionage.


Regeringen tager truslen fra cyberspionage alvorligt, men konkrete planer er endnu ikke blevet fremlagt. Et bredt flertal i Folketinget har dog indgået en rammeaftale om styrkelse af Danmarks cyberforsvar og cybersikkerhed i relevante myndigheder. Det er afgørende at håndtere denne trussel for at beskytte danske virksomheder, sikre vækst og bevare vigtig viden og investeringer i landet.


Læs mere på: nyheder.tv2.dk, bloomberg.com

bottom of page