top of page

Europa fører an i beskyttelsen mod cybertrusler, siger SEON-rapporten

En rapport fra en gruppe af eksperter i forebyggelse af økonomisk kriminalitet, ved navn SEON, har konkluderet, at Europa er verdens førende inden for beskyttelse mod cybertrusler. Virksomhedens Global Cybercrime Report vurderede de forskellige risici for internetbrugere på tværs af 93 lande ved at kombinere data fra National Cyber ​​Security Index, Global Cybersecurity Index og Cybersecurity Exposure Index.


Global Cybercrime Report

Rapporten afslører, at top 10 lande med lavest risiko for cybertrusler alle er i Europa, med Belgien rangeret som det sikreste, efterfulgt af Finland og Spanien. I modsætning hertil er Afghanistan det højeste risikoland for cybertrusler, med Myanmar og Namibia på anden og tredjeplads. Rapporten fremhæver også de mest almindelige former for cyberkriminalitet, herunder phishing-angreb og brud på persondatasikkerheden.


De økonomiske konsekvenser af cyberkriminalitet er betydelige, og rapporten understreger vigtigheden af ​​effektive løsninger til at imødegå dem. Virksomheder, enkeltpersoner og regeringer verden over har ikke råd til at tabe penge på cyberkriminalitet, især da de kæmper med et forværret økonomisk klima.


SEONs rapport har til formål at hjælpe internetbrugere med at blive mere informeret om områder, hvor de er mest udsatte. Rapporten fremhæver den forskel, der eksisterer mellem forskellige regioner med hensyn til denne trussel, hvor Europa leder kampen mod denne stadigt udviklende udfordring. Syv af de ti lande med størst risiko for cybertrusler er dog i Asien og Afrika.


Jimmy Fong, chief commercial officer hos SEON, sagde, at selvom mange lande har udviklet stærke cybersikkerhedsprogrammer og vedtager mere effektiv lovgivning, der specifikt sigter mod at tackle dette udviklende problem, mangler mange infrastrukturen eller lysten til at tackle denne udfordring med den intensitet, det kræver. Fong tilføjer, at "Ved at fremhæve denne variation hjælper SEON med at øge bevidstheden omkring regioner, hvor internetbrugere er mest udsatte. Mere generelt fremhæver vores rapport, at de monetære konsekvenser af cybertrusler forbliver for høje globalt, hvilket bekræfter behovet for fortsat at prioritere dette spørgsmål i de kommende år."


Der er flere fremtrædende foranstaltninger truffet af europæiske lande for at bekæmpe cyberkriminalitet. Vi nævner 5 her:


1. Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA): Dette agentur er ansvarlig for at yde rådgivning og ekspertise om cybersikkerhedsspørgsmål til medlemslande og EU-institutioner.


2. Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR): Denne forordning opstiller regler for beskyttelse af personoplysninger og giver enkeltpersoner større kontrol over deres data.


3. Netværks- og informationssystemdirektivet (NIS): Dette direktiv kræver, at udbydere af kritiske infrastrukturer træffer foranstaltninger for at sikre sikkerheden af ​​deres netværk og informationssystemer.


4. Cybersikkerhedsloven: Denne lov har til formål at forbedre EU's cybersikkerhedskapaciteter ved at skabe en europæisk cybersikkerhedscertificeringsramme.


5. Nationale cybersikkerhedsstrategier: Mange europæiske lande har udviklet nationale cybersikkerhedsstrategier, der fastlægger deres prioriteter og planer for håndtering af cybertrusler.


Disse foranstaltninger har sammen med andre til formål at forbedre EU's cybersikkerhedsposition og beskytte mod cyberkriminalitet.

Comments


bottom of page