top of page

Vi afmystificerer XDR og dets betydning for virksomheder

Man ser i øjeblikket en stigning i cyberangreb – lige fra ransomware og zero-day exploits til phishing og andre former for social engineering.


XDR, Cyberangreb, Ransomware beskyttelse, Zero-day exploits, Check Point Research, Threat Detection, IT-sikkerhed

Ifølge Check Point Research var globale cyberangreb vidne til en svimlende 38 % eskalering i 2022 sammenlignet med året før. Mens demokratiseringen af ​​store sprogmodeller (LLM'er) generelt er blevet opfattet som positiv, er det bekymrende, at ondsindede aktører også har udnyttet dem til at bringe virksomhedens sikkerhed i fare. Dette eskalerende cybertrussellandskab tvinger cybersikkerhedseksperter til at udnytte LLM'er som en del af deres arsenal, da menneskelig ekspertise alene måske ikke længere er tilstrækkelig.


Robust Detection and Response


I et landskab, hvor tid er den knappeste og mest værdifulde ressource, står virksomheder over for et afgørende spørgsmål: Hvor hurtigt kan de identificere, reagere på og komme sig efter et angreb for at afbøde omfattende skader? Dette spørgsmål sætter fokus på "R'ets" afgørende rolle i enhver robust Detection and Response (D&R) sikkerhedsoperation. "R" kan betyde afhjælpning, reaktion eller genopretning, afhængigt af de handlinger, der kræves for at sikre en virksomheds sikkerhed. Særligt var højdepunktet på konferencen centreret omkring Extended Detection and Response (XDR), der satte fokus på dets potentiale som den eftertragtede løsning til effektiv trusselsdetektion og -genopretning af virksomhedsledere.


XDR kort fortalt


Udvidet detektion og respons (XDR) er den seneste trend inden for cybersikkerhedsdomænet og integrerer og automatiserer problemfrit data på tværs af flere sikkerhedslag, hvilket udvider den beskyttende ramme for netværksinfrastruktur. Denne fleksibilitet positionerer XDR til at udfylde huller, der efterlades af konventionelle sikkerhedsforanstaltninger, og derved forbedre forebyggelse af brud og øge effektiviteten af ​​sikkerhedsteams.


Tænk på XDR som en symbiotisk integration, der er skræddersyet til den digitale verden. Med den tredje plads på Gartner Inc.s liste over topsikkerhedsprojekter for 2020-2021 repræsenterer XDR en evolutionær afvigelse fra enkeltlags sikkerhedsløsninger. Efterhånden som landskabet er vidne til stadigt mere sofistikerede trusler, fremstår XDR som et potent værktøj, der er i stand til at levere overlegne sikkerhedsresultater og hurtige reaktionsmuligheder.


XDR: En markant fremgang


Efterhånden som terminologien "XDR" opnår større valuta, opnår den anerkendelse og accept på grund af dens dygtighed til at identificere avancerede trusler. XDR adskiller sig fra konventionelle sikkerhedsløsninger ved at give omfattende synlighed på tværs af netværk, skyer, servere og slutpunkter.


Mens Endpoint Detection and Response (EDR) historisk set har tilbudt værdi ved at koncentrere sig om administrerede endepunkter, er dets effektivitet begrænset af dette begrænsede omfang af detektion. XDR udnytter effektivt EDR's muligheder og driver dem et skridt videre, hvilket muliggør analyse af cybertrusler på tværs af forskellige lag ud over kun endpoints.


På samme måde kan Managed Detection and Response (MDR) prale af analoge muligheder, herunder 24/7 overvågning og detektion af et team af fagfolk. MDR, der typisk leveres som en service, er differentieret ved dens menneskedrevne natur. XDR, på den anden side, kan problemfrit integreres i eksisterende sikkerhedsoperationscentre, hvilket forstærker effektiviteten af ​​responsforanstaltninger.


Som tidligere nævnt udgør detektion og respons grundstenselementer i enhver robust sikkerhedsstrategi, men variablen "X" introducerer en dynamisk dimension. Med XDR forvandles cybersikkerhedsstrategier fra ren angrebsdetektion til at omfatte effektive gendannelsesmekanismer.


XDR leverer værdi til kunder


I området for cybersikkerhed tjener tiden både som en virksomheds trofaste allierede og dens mest formidable modstander – denne balance afhænger af, hvor dygtigt trusler håndteres.


Virksomheder kræver cybersikkerhedspartnere, der er i stand til at orkestrere end-to-end cybersikkerhedsbestræbelser. Afgørende for kunderne er en forståelse af den præcise D&R-strategi, der er skræddersyet til deres virksomhed. Midt i kakofonien af ​​markedsføringspåstande og løsningsleverandører er kunderne på vagt for indikatorer for den rigtige udbyder – idet de er særligt opmærksomme på event management efter angreb.


En organisations genopretningsstrategi sætter tonen for dens bane efter et cyberangreb. Ligesom vi udnytter LLM'er i vores daglige drift, gør cybermodstandere det også. Som følge heraf har gendannelses- og svarprotokoller udviklet sig, hvilket gør det nødvendigt, at udbydere forbliver tilpasset de seneste trends og er rustet til at lette gendannelse af virksomheden.


Virksomheder har ikke råd til at snuble i fælder. Genopretningsprocessen er i sagens natur indviklet, og at anvende en flerstrenget tilgang under en krise kan yderligere forværre kompleksiteten. Udbydere skal dygtigt identificere og reagere på trusler i et enkelt tilfælde og dermed give virksomhederne en konkurrencefordel i en æra, hvor cybersikkerhedsbrud spreder sig.


Vejen frem nødvendiggør en vedvarende indsats for at opdyrke cyberbevidsthed. Desværre er privatlivets fred fortsat utilstrækkeligt prioriteret. Indtil større brugeruddannelse og bevidsthed om cyberhændelser slår rod, vil menneskelig sårbarhed fortsætte som et fremmest svagt punkt inden for cybertrusler.

bottom of page