top of page

Danmarks største it-virksomhed siger nej tak til at udvikle statens egen chatbot

I en nylig artikel fra DR nyheder, fortælles det hvordan den danske stat overvejer at udvikle sin egen danske nationale sprogmodel, der kan sammenlignes med Microsoft's ChatGPT.


Sprogmodel, Dansk, Danmark, Chatbot, ChatGPT, OpenAI, Microsoft, AI, Kunstig Intelligens, Generativ AI

Dette initiativ er blevet undersøgt af Digitaliseringsministeriet i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Arbejdsmarkedets Tillægspension. Dog har direktøren for Danmarks største it-virksomhed, NetCompany, André Rogaczewski, udtrykt bekymring og tøven over for ideen.


Rogaczewski påpeger, at der er en risiko for, at Danmark teknologisk set vil sakke bagud, hvis man investerer i at udvikle en dansk sprogmodel. Han stiller spørgsmål ved, om behovet for en sådan model er berettiget, når der allerede findes eksisterende sprogmodeller, som kan bruges.


"Det, der i virkeligheden er interessant lige nu, er måske ikke, at den taler perfekt dansk eller har perfekte danske kulturelle værdier i alle sammenhænge" André Rogaczewski, direktør i NetCompany

En af de primære begrundelser fra den danske stat for at udvikle en national sprogmodel er ønsket om øget gennemsigtighed og kontrol over de data, der anvendes til at træne modellen. For øjeblikket lagres data fra ChatGPT på amerikanske servere, hvilket kan udgøre en udfordring for virksomheder, både offentlige og private, der benytter sig af den.


Det vurderes, at udviklingen af en dansk sprogmodel kan koste op til 1,4 milliarder kroner. Rogaczewski mener, at dette er en betydelig mængde penge, og at udviklingen muligvis vil blive overhalet af andre teknologiske fremskridt.


Selvom Rogaczewski ser visse potentielle fordele ved en dansk sprogmodel, mener han ikke, at tiden er moden til den endnu. Han påpeger, at det nuværende fokus bør være på at bruge AI til at assistere og forbedre produktiviteten på arbejdspladsen, og at vi kan vente med en dedikeret dansk model.


Han understreger også vigtigheden af, at den offentlige sektor følger med den generelle erhvervsudvikling og integrerer de stadig mere avancerede værktøjer og algoritmer, der bliver tilgængelige.


Afslutningsvis nævner Rogaczewski, at mange danske virksomheder allerede har taget i brug sprogmodeller som en del af deres arbejdsgange for at øge produktiviteten, og at der er potentiale for udvikling og anvendelse af en dansk sprogmodel, især inden for områder som medicinsk forskning.

Comments


bottom of page