top of page

Texas Andreas Petersen A/S indstilles til bøde

Datatilsynet politianmelder Texas Andreas Petersen A/S for at have indsamlet og videregivet personoplysninger om hjemmesidebesøgende uden hjemmel og indstiller til en bøde på ikke under 200.000 kr.Datatilsynet har politianmeldt virksomheden Texas Andreas Petersen A/S for at have indsamlet og videregivet personoplysninger om hjemmesidebesøgende på www.texas.dk uden et retligt grundlag. Datatilsynet blev i forbindelse med en klage opmærksom på, at virksomheden indsamlede personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Datatilsynet kunne ved en gennemgang af hjemmesiden konstatere, at der blev benyttet en række cookies til at indsamle og videregive oplysninger om de besøgende til Google og Meta. Normalt, når Datatilsynet indstiller til bøde, indstilles der et specifikt beløb på baggrund af sagens karakter og organisationens omsætning. Datatilsynet har gennemgået virksomhedens senest offentliggjorte årsregnskab. Virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår fremgår imidlertid ikke af årsregnskabet, og derfor lyder indstillingen i denne sag på en bøde på minimum 200.000 kr. Hvorfor politianmeldelse? Datatilsynet foretager altid en konkret vurdering af sagens grovhed i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 83, stk. 2, ved vurderingen af, hvilken sanktion der efter tilsynets opfattelse er den korrekte. Datatilsynet har ved vurdering af, at der idømmes en bøde, bl.a. lagt vægt på, at der er tale om behandling af personoplysninger uden et retligt grundlag for behandling af personoplysninger om potentielt rigtig mange registrerede, som har besøgt hjemmesiden. Datatilsynet har også lagt vægt på, at tilsynet siden februar 2020 har italesat og vejledt om, hvordan databeskyttelsesreglerne skal forstås i kontekst af behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. Vil du vide mere? Læs mere om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.


Comentarios


bottom of page