top of page

Bindende afgørelse om TikTok

EDPB har vedtaget en bindende afgørelse om TikToks behandling af børns personoplysninger, og på den baggrund skal det irske datatilsyn nu træffe en endelig afgørelse.På seneste møde i det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) vedtog medlemmerne af EDPB en ny, bindende afgørelse i en tvistbilæggelsessag, der nu er afgjort efter proceduren i databeskyttelsesforordningens artikel 65.

Afgørelsen vedrører det irske datatilsyns udkast til en afgørelse i en sag mod TikTok. EDPB’s afgørelse adresserer flere indsigelser fra berørte tilsynsmyndigheder mod udkastet til afgørelse fra det irske tilsyn som ledende tilsynsmyndighed.

I udkastet til afgørelse har det irske tilsyn undersøgt TikToks behandling af personoplysninger om registrerede TikTok-brugere mellem 13 og 17 år, samt visse problemstillinger ved TikToks behandling af personoplysninger om børn under 13 år.

Indsigelserne mod den irske afgørelse omhandlede bl.a., om TikTok havde overtrådt reglerne om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger i forhold til aldersverifikation, og om hvorvidt der var sket en overtrædelse af princippet om rimelighed.

Det irske datatilsyn har nu én måned til at træffe deres endelige afgørelse på baggrund af EDPB’s bindende afgørelse.


Comentarios


bottom of page