top of page

Datatilsynet deltager i Global Privacy Assembly

I dag er tre af Datatilsynets medarbejdere i Istanbul, hvor den 44. Global Privacy Assembly afholdes med deltagere fra hele verden, som over nogle dage drøfter en række emner inden for privatliv og databeskyttelse.


I denne uge afholdes den 44. Global Privacy Assembly (GPA), som er et årligt møde med deltagere hele fra verden. I år afholdes GPA i Istanbul, og en delegation fra Datatilsynet er taget afsted for at deltage i mødet.


En stor del af det internationale arbejde, som Datatilsynet deltager i, foregår i regi af Det Europæiske Databeskyttelsesråd – men deltagelsen i GPA er et vigtigt supplement pga. det globale perspektiv, og der bliver vedtaget en række resolutioner, der har indflydelse på databeskyttelsen også uden for EU’s grænser.


bottom of page