top of page

Ny vejledning om valgkampagner

Datatilsynet udgiver nu en vejledning, der er målrettet politiske aktører og handler om de regler i GDPR, der er særligt relevante i forbindelse med valgkampagner.

I dag udbredes politiske budskaber og politisk markedsføring digitalt og ved hjælp af de nyeste tilgængelige digitale kommunikationskanaler. Der findes et væld af muligheder for at nå ud til helt præcise grupper og segmenter af vælgere, som kan være udvalgt på baggrund af karakteristika, der er unikke for netop disse grupper.

Det er muligt på grund af den store mængde oplysninger, som indsamles og analyseres for at opnå helt ny viden om de personer, som man ønsker at målrette sin markedsføring til. Når sådanne analyser sker på baggrund af personoplysninger, skal GDPR overholdes.

Datatilsynet offentliggør derfor i dag en ny vejledning, som beskriver, hvordan man som politisk aktør overholder databeskyttelsesreglerne i forbindelse med valgkampagner. Mange af aktiviteterne ved valgkampagner er omfattet af GDPR, og i en del tilfælde er der tale om behandling af særlige kategorier af oplysninger (politisk overbevisning).

"Hvis et parti vil bruge fx sociale medier under en valgkamp, er der en række regler i GDPR, partiet er nødt til at forholde sig til. Partiet skal blandt andet forstå de betingelser, det sociale medie stiller til rådighed, og partiet skal sikre sig, at der er en klar ansvarsfordeling mellem partiet og det sociale medie i forhold beskyttelsen af vælgernes oplysninger. Hvis der ikke er det – eller hvis partiet på anden vis er usikker på, om databeskyttelsesreglerne kan overholdes ved brug af det sociale medie – bør de lade være med at bruge platformen," forklarer Makar Juhl Holst, som er chefkonsulent i Datatilsynet, og fortsætter: "Selv om det i nogle tilfælde kan være inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne at bruge sådanne værktøjer, bør partier gøre sig egne dataeetiske overvejelser om, hvorvidt de bør bruge dem til detaljeret målretning og markedsføring."

Vejledningen beskriver, hvilke overvejelser du skal gøre dig fra start, når du indsamler personoplysninger til brug for en valgkampagne, til slut, når kampagnen er overstået. Vejledningen kommer særligt rundt omkring en række forskellige relevante scenarier og sætter især fokus på målretnings- og forstærkningsteknikker, der anvendes til at sprede budskaber på internettet. Disse værktøjer er ofte er baseret på avanceret profilering og omfattende behandling af vælgernes oplysninger.

Hvad skal du være opmærksom på? Mange af de tilgængelige digitale kommunikationskanaler stilles til rådighed af store, ofte internationale, platforme. Og selv om disse platforme oftest stiller sine kanaler til rådighed på faste betingelser, der ikke er til forhandling, har du som politisk aktør ofte et medansvar. Det har EU-Domstolen fastslået ad flere omgange.

Budskabet fra Datatilsynet er derfor, at du skal læse og forstå de betingelser, som de sociale medier og platforme, du ønsker at benytte, stiller til rådighed. Du skal sikre dig, at ansvarsfordelingen er retvisende, og at du som politisk aktør og platformen sammen kan overholde databeskyttelsesreglerne.

I sidste ende har du som politisk aktør ofte et medansvar, når du benytter digitale kommunikationskanaler. Hvis der ikke er en klar ansvarsfordeling mellem dig og den platform, du benytter, bør du klarlægge dette eller afstå fra at bruge den pågældende platform.

Mere information Læs selve vejledningen her.


Commentaires


bottom of page