top of page

Tilsyn med Region Syddanmarks brug af personoplysninger til forskning

Datatilsynet har afsluttet et tilsyn med Region Syddanmark, hvor tilsynet udvalgte tre forskningsprojekter som genstand for tilsynet inden for emnerne ”behandlingsgrundlag” og ”ansvar og roller”.


Datatilsynet har afsluttet et skriftligt tilsyn med Region Syddanmark med fokus på behandling af personoplysninger på forskningsområdet.

Som led i tilsynet modtog Datatilsynet blandt andet en fortegnelse over igangværende forskningsprojekter hos Region Syddanmark, en mere generel fortegnelse over behandlingsaktiviteter på forskningsområdet i regionen samt regionens retningslinje for databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere. Datatilsynet udvalgte tre forskningsprojekter som genstand for tilsynet inden for emnerne ”behandlingsgrundlag” og ”ansvar og roller”.

Datatilsynet fandt ikke anledning til at tilsidesætte Region Syddanmarks vurdering af grundlaget for behandlingen af personoplysninger i de tre projekter.

Imidlertid udtalte Datatilsynet kritik af, at regionen for så vidt angik to databehandleraftaler ikke havde påvist, at de havde taget stilling til, på hvilket niveau regionen som dataansvarlig ville føre tilsyn med deres databehandlere. I den forbindelse havde regionen heller ikke påvist, at deres retningslinje for tilsyn med databehandlere var blevet fulgt.


Comments


bottom of page