top of page

Undersøgelse viste ingen tegn på overvågning

Datatilsynet har på baggrund af en redegørelse om mulig overvågning af medarbejdere i IT-afsnittet i Job og Velfærd i Aalborg Kommune vurderet, at der ikke var tale om ulovlig overvågning.I sommeren 2022 bad Datatilsynet Aalborg Kommune om at få resultaterne af kommunens undersøgelse af en sag om mulig overvågning. Datatilsynet har afsluttet sagen, efter at kommunen har redegjort for forløbet over for Datatilsynet og for resultaterne af den eksterne undersøgelse, som kommunen havde fået lavet.

Kommunen har oplyst, at der tilbage i 2020 havde været en episode med en uautoriseret anvendelse af et kamera, som havde været vendt mod medarbejderne, men at den eksterne undersøgelse ikke havde fundet tegn på yderligere overvågning.

Anonymt brev i medierne Datatilsynet blev opmærksom på sagen gennem medieomtale, da et antal medarbejdere i Aalborg Kommune i et anonymt brev sendt til en række politikere havde oplyst, at de var blevet overvåget af IT-afsnittet i Job og Velfærd gennem video og lyd. Det fremgik også af medieomtalen, at kommunen via et eksternt konsulenthus havde igangsat en undersøgelse af forholdet.

På den baggrund bad Datatilsynet Aalborg Kommune om at blive orienteret om resultaterne af undersøgelsen, så Datatilsynet kunne beslutte, om der var grund til, at tilsynet gik mere ind i sagen.

Ikke tegn på overvågning ”Når vi i Datatilsynet interesserede os for sagen, var det selvfølgelig for at få afklaret, om der havde været foretaget ulovlig overvågning af medarbejdere i kommunen. I første omgang bad vi om at få resultaterne af kommunens undersøgelse. Det har vi nu fået. Undersøgelsen viste, at der ikke var tegn på yderligere overvågning af medarbejdere i IT-afsnittet, og på den baggrund har vi vurderet, at der ikke var grundlag for at forfølge sagen yderligere,” siger Signe Adler-Nissen, der er fuldmægtig i Datatilsynet.

Vil du vide mere? Her kan du læse Datatilsynets afsluttende brev til kommunen. Du kan også læse Datatilsynets nyhed om sagen fra juli 2022.


Comments


bottom of page