top of page

Ny vejledning om rollefordeling i forskningsprojekter

Der kan være mange involverede parter i forskningsprojekter - og flere forskellige databeskyttelsesretlige roller. En ny vejledning fra Datatilsynet kaster gennem en række eksempler lys over rollefordelingen i de hyppigst forekommende situationer.Datatilsynet nedsatte sidste år et specialudvalg med fokus på behandling af personoplysninger i forbindelse med forskning. På baggrund af input fra interessenter i specialudvalget har Datatilsynet nu udarbejdet en vejledning om fordelingen af de databeskyttelsesretlige roller i forskningssammenhæng. Målgruppen for vejledningen er især forskere og andre, der arbejder med databeskyttelse i forskning.

Vejledningen består hovedsageligt af en lang række eksempler på forskellige konstruktioner af dataansvarlige, databehandlere og fælles dataansvarlige, der kan opstå i praksis. Derudover indeholder vejledningen en oversigt over de momenter, som man bør lægge vægt på, når man vurderer, hvilken databeskyttelsesretlig rolle man eller andre parter har i forbindelse med forskning.


Hozzászólások


bottom of page