top of page

Tilsyn med statslige myndigheders tilsyn med databehandlere

Datatilsynet har gennemført seks planlagte tilsyn med fokus på myndigheders tilsyn med databehandlere. Datatilsynet fandt anledning til at udtale kritik i ét tilfælde.Datatilsynet indledte i efteråret 2021 skriftlige tilsyn med følgende seks statslige myndigheders tilsyn med deres databehandlere:

 • Beskæftigelsesministeriets departement

 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse

 • Hjemrejsestyrelsen

 • Skatteforvaltningen

 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration

 • Sundhedsdatastyrelsen

Men henblik på at udvælge relevante databehandlere bad Datatilsynet i første omgang om at få tilsendt en liste over databehandlere, som myndighederne overlader følsomme og/eller fortrolige oplysninger til.

På baggrund af de fremsendte lister udvalgte Datatilsynet 1-2 databehandlere hos hver myndighed, som Datatilsynet gik videre med i forhold til myndighedens tilsyn med disse databehandlere.

Datatilsynet bad i den forbindelse myndighederne om at svare på:

 • om de havde en plan for tilsyn med de udvalgte databehandlere, herunder deres overvejelser om hyppighed og hvad der bliver ført tilsyn med,

 • hvorvidt myndighederne havde ført tilsyn med de udvalgte databehandlere, og

 • hvordan myndighederne havde fulgt op på eventuelle gennemførte tilsyn med databehandlerne.

Datatilsynet fandt i fem tilfælde ikke grundlag for at tilsidesætte de dataansvarliges vurdering af, at deres tilsyn med deres databehandlere var sket i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Vil du vide mere? Læs afgørelserne:

 • Beskæftigelsesministeriets departement

 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse

 • Hjemrejsestyrelsen

 • Skatteforvaltningen

 • Styrelsen for International Rekruttering og Integration

 • Sundhedsdatastyrelsen


Bình luận


bottom of page